Kaip tapti nariu

Įvykių kalendorius

Kontaktai papildomai informacijai:

Lina Kavaliauskienė
Tel.: (8 46) 39 08 66
El. paštas: lina.kavaliauskiene(at)kcci.lt

Tam, kad tapti rūmų nariu reikia:

  1. užpildyti stojimo anketą;
  2. pateikti prašymą tapti rūmų nariu;
  3. pateikti bendrovės ar verslo liudijimo (dirbantiems pagal verslo liudijimą) registravimo kopiją (naujai susikūrusioms įmonėms - registrų centro išrašą).

Visomis rūmų nario teisėmis pradedama naudotis, rūmams gavus informaciją apie tai, jog nario mokestis sumokėtas ir išdavus rūmų nario pažymėjimą. 

Stojamasis nario mokestisEur
Juridiniams asmenims 72,40
Fiziniams asmenims
(smulkiems amatininkams, dirbantiems apagal verslo liudijimą)
28,96

Eil. nr.Einamasis nario mokestis pagal darbuotojų skaičiųEur

1.

1 - 10 150,60
2. 11 - 50 301,20
3. 51 - 100 564,76
4. 101 - 200 753,01
5. 201 - 350 941,26
6. 351 - 600 1317,77
7. 601 - 1000 1694,27
8. 1001 - 1500 2259,03
9. 1501 - 2000 2635,54
10. nuo 2001 3012,04
11. Fiziniams asmenims
(smulkiems amatininkams, dirbantiems pagal verslo liudijimą)
28,96

Nario mokesčiui sumokėti išrašoma laisvos formos nario mokesčio sąskaita.

Stojamojo ir einamojo nario mokesčių dydžiai ir mokėjimo tvarka patvirtinti Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmų tarybos 2013 m. kovo 19 d. posėdžio metu.

Pastabos:

  1. Stojant į narius, mokamas stojamasis nario mokestis ir einamasis nario mokestis už pusę metų.
  2. Einamasis nario mokestis mokamas kas pusę metų už 6 mėnesius.
  3. Lietuvos Respublikos Pelno mokesčio įstatymo 2001 m. gruodžio 20 d. Nr. IX-675 (aktuali redakcija 2010-12-31) 29 straipsnio „Narių mokesčiai, įnašai ir įmokos“ komentaras: „Renkant narių stojamuosius įnašus ar narių mokesčius specialūs apskaitos dokumentai (PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros) neišrašomi. Sumokėti stojamieji įnašai, nario mokesčiai ir tiksliniai įnašai atitinkamoms programoms vykdyti ar renginiams organizuoti narių leidžiamiems atskaitymams (neviršijant šiame straipsnyje nustatytų dydžių) pripažįstami remiantis jų sumokėjimą patvirtinančiais dokumentais.“

Dokumentus parsisiųsti čia:

  1. Įstojimo prašymas.
  2. Įstojimo anketa.
  3. Narystės mokestis.

Reklama

Susisiekime
Captcha