Klaipėdos apskrities ekonominė apžvalga

Reklama

Įvykių kalendorius

14 - 16 val. Val.

       Klaipėdos apskritis – viena pirmaujančių apskričių Lietuvoje pagal joje sukuriamą bendrąjį vidaus produktą vienam gyventojui bei vidutinį darbo užmokestį. Didžiausią pridėtinę vertę Klaipėdai sukuria transporto, apdirbamosios pramonės bei prekybos sektoriai. Nedarbo lygis Klaipėdos mieste 2018 m. siekė 7,3 proc. Tokį rodiklį lemia gera ekonominė padėtis ir didelė įmonių koncentracija.

         Palyginus nedidelis nedarbo lygis lemia spartų atlyginimų augimą. 2017 m. III ketvirtį vidutinis bruto darbo užmokestis Klaipėdoje siekė 882,3 EUR/mėn, o 2018 m. III ketvirtį – 973,3 EUR/mėn.

        Klaipėdoje veikia daugiau kaip 5 tūkst. įmonių. Klaipėdos regione užsienio įmonės dažniausiai dirba gamybos srityje. Kalbant apie Klaipėdos laisvąją ekonominę zoną (LEZ), joje yra įsikūrę virš 100 įmonių, kurios yra sukūrusios didesnį darbo vietų skaičių. Klaipėdos LEZ esančių įmonių bendra apyvarta kasmet siekia daugiau kaip 800 mln. EUR.

              Klaipėda tiesioginėmis užsienio investicijomis, tenkančiomis vienam gyventojui šiuo metu lenkia Kauną ir Šiaulius, tačiau vis dar stipriai atsilieka nuo Vilniaus.

                Gyventojų skaičiaus mažėjimas išlieka viena iš didžiausių Klaipėdos problemų. 2019 m. pradžioje Klaipėdoje - 147 898 gyventojai, Klaipėdos apskrityje - 317 742.

 Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Susisiekime
Captcha