Klaipėdos apskrities ekonominė apžvalga

Reklama

Įvykių kalendorius

       Klaipėdos apskritis – viena pirmaujančių apskričių Lietuvoje pagal joje sukuriamą bendrąjį vidaus produktą vienam gyventojui bei vidutinį darbo užmokestį. Didžiausią pridėtinę vertę Klaipėdai sukuria transporto, apdirbamosios pramonės bei prekybos sektoriai. Nedarbo lygis Klaipėdos mieste 2017 m. siekė 6,8 proc. Tokį rodiklį lemia gera ekonominė padėtis ir didelė įmonių koncentracija.

         Palyginus nedidelis nedarbo lygis lemia spartų atlyginimų augimą. 2015 m.  vidutinis bruto darbo užmokestis Klaipėdos apskrityje siekė 717, 65 EUR/mėn, o 2016 m. – 772, 90 EUR/mėn.

        Klaipėdos apskrityje veikia daugiau kaip 9 tūkst. įmonių. Daugiau kaip 130 iš jų – užsienio kapitalo įmonės, kurių kasmetinę apyvartą sudaro daugiau nei 3,9 mlrd. EUR. Be to, užsienio kapitalo įmonės sukuria daugiau kaip 10 tūkst. naujų darbo vietų. Klaipėdos regione užsienio įmonės dažniausiai dirba gamybos srityje. Kalbant apie Klaipėdos laisvąją ekonominę zoną (LEZ), joje yra įsikūrę virš 100 įmonių, kurios yra sukūrusios didesnį darbo vietų skaičių. Klaipėdos LEZ esančių įmonių bendra apyvarta kasmet siekia daugiau kaip 800 mln. EUR.

Reklama

Susisiekime
Captcha