Naujienos ir renginiai

Įvykių kalendorius

Kovo 15 d. (ketvirtadienį) 14 val. Klaipėdos rūmai rengia seminarą rūmų nariams tema „PAGRINDINIAI REGLAMENTO 2016/679 REIKALAVIMAI IR JŲ ĮGYVENDINIMAS“.

14 Val.

Šiuo metu verslui aktuali informacija apie duomenų apsaugos ir asmens duomenų kaupimo direktyvas, įsigaliosiančias nuo gegužės bei su tuo susijusius tvarkos įmonėse pokyčius. Kovo 15 d. (ketvirtadienį) 14 val. Klaipėdos rūmai rengia seminarą rūmų nariams tema „PAGRINDINIAI REGLAMENTO 2016/679 REIKALAVIMAI IR JŲ ĮGYVENDINIMAS“.

Seminaro programa:

- ES duomenų apsaugos reforma;

- Reikalavimų nesilaikymo pasekmės;

- Reglamento 2016/679 naujovės ir pagrindiniai reikalavimai;

- Asmens duomenų tvarkymo būklės į(si)vertinimas;

- Poveikio vertinimas ir rizikos nustatymas;

- Duomenų valdytojai ir duomenų tvarkytojai, tvarkymo įrašai;

- Duomenų apsaugos pareigūnas;

- Duomenų saugumo pažeidimai ir pranešimai;

- Duomenų subjektų teisės ir jų užtikrinimas;

- Darbuotojų asmens duomenų tvarkymas.

     Renginio lektorė- Rusnė Juozapatienė- asmens duomenų apsaugos konsultantė, Rizikos valdymo profesionalų asociacijos valdybos narė, Žmogiškųjų išteklių ir žinių valdymo komiteto prie Lietuvos Standartizacijos komiteto pirmininkė, Informacijos saugumo ir Rizikos valdymo technikos komitetų narė, sertifikuota rizikos valdymo specialistė ir atestuota vidaus auditorė.

Išsamesnė informacija ir dalyvių registracija tel. (8 46) 390862, el.p.: simona.pocyte(at)kcci.lt

Reklama

Susisiekime
Captcha