Įvykdyti projektai

Reklama

Įvykių kalendorius

10 - 15 val. Val.

„Naujos galimybės LT“

2018-07-23
Paramos programa: Liepos 23 d. Ūkio ministro įsakymu Nr. 4-457 nuspręsta skirti finansavimą projektui "Lietuvos pajūrio turizmo paslaugų žinomumo didinimas ir eksporto skatinimas" įgyvendinti. Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.
Projekto sutarties numeris: Nr. S-03.2.1-LVPA-K-801-03-0007
Projekto tikslas: Didinti Lietuvos pajūrio, kaip turistinio krašto, žinomumą, gerinti jo įvaizdį, pritraukti didesnį užsienio turistų srautą ir taip prisidėti prie turizmo paslaugų sezoniškumo mažinimo bei eksporto skatinimo.
Projekto įgyvendinimo vieta: Lietuva
Projekto trukmė: 2018-2020
Bendra projekto vertė: 298 708,01 eurai.
Aprašymas:

Projektas finansuojamas pagal 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę „Naujos galimybės LT“.

Veikla: įmonių dalyvavimas užsienyje vykstančiuose renginiuose: parodose, mugėse, verslo misijose, siekiant eksporto augimo. Siekiant įgyvendinti projekte numatytas veiklas, per dvejus metus bus suorganizuotos 6 verslo misijos ir dalyvavimas 5 parodose.

Nauda ir rezultatai: Tikimasi pristatyti Lietuvos pajūrio turizmo galimybes  ir taip padaryti jas labiau žinomas ir matomas užsienio rinkose. Projekte dalyvauja 7 turizmo sektoriaus įmonės iš Klaipėdos ir Palangos. Visų projekto veiklų įgyvendinimas padės joms užmegzti bendradarbiavimo ryšius su Švedija, Norvegija, Danija, Vokietija, Jungtine Karalyste, Ukraina, Izraeliu. Taip bus galima tikėtis tolimesnio ekonominio turizmo verslo bendradarbiavimo eksporto plėtros srityje ir po projekto įgyvendinimo.

Susisiekime
Captcha