Įvykdyti projektai

Reklama

Įvykių kalendorius

14 - 16 val. Val.

CIRTOINNO - žiedinės ekonomikos įrankiai inovacijoms remti žaliojo ir mėlynojo turizmo smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) įmonėse

2017-01-01
Paramos programa: Interreg Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programa.
Projekto tikslas: Tobulinti inovacijų sklaidą mėlynajame ir žaliajame MVĮ sektoriuje, sukuriant tarptautines mokymų ir mainų galimybes.
Projekto įgyvendinimo vieta: Lietuva.
Projekto trukmė: 3
Aprašymas:

Planuojama projekto veikla:

- Tyrimai;
- Įrankio internete (on-line) kūrimas, padėsiantis turizmo įmonėms įsivertinti sritis susijusias su ekologija, energijos naudojimo efektyvumu, aplinkosauga ir kt. bei palyginti rezultatus su rekomenduojama žiedinės ekonomikos metodologija;
- Organizuojami 4 pakopų mokymai (on-line, workshops, research) .
Numatomos temos: žiedinės ekonomikos principai, dabartinių paslaugų analizė ir įsivertinimas, naujų paslaugų įvedimas į rinką ir integravimas į paslaugas; eco-marketingas, verslo modeliai ir kt.

Nauda projekto dalyviams (verslui):

1.      Kaštų mažinimas - dėl sumažėjusių išteklių vartojimo (remiantis žiedinės ekonomikos atliktų tyrimų projekto įgyvendinimo metu rezultatais);

2.      Įmonės įvaizdžio stiprinimas: atsakinga, tausojanti aplinką kompanija (environmentally friendly company);

3.      Galimybė atrasti naujas rinkas arba stiprinti pozicionavimą esamose (pritraukiant ekologiškai sąmoningus turistus);

4.      Papildomas vertybes per kokybiškesnes paslaugas / produktus ir kt.

5.      Tarptautinė kolegų patirtis, geroji praktika;

6.      Tarptautiniai mokymai įvairiomis temomis: verslo modeliai, gyvavimo ciklo valdymas, tiekimo grandinės valdymas, technologiniai ištekliai, energijos išteklių panaudojimas, inovacijų diegimas, efektyvumo didinimas;

7. Konkursas „Geriausiai įgyvendintas produktas / paslauga“, susijusi su žiedine ekonomine ar jos modelio taikymu.

Projektas vykdomas kartu su partneriais iš Danijos, Švedijos, Lenkijos ir Lietuvos.

Susisiekime
Captcha