Rūmų narių pasiūlymai

Reklama

Įvykių kalendorius

14 - 16 val. Val.

Rūmų narys, Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras, vykdo mokymus lanksčiomis formomis ir kviečia pasinaudoti galimybe darbuotojams įgyti kvalifikaciją

Rūmų narys, Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras, vykdo mokymus lanksčiomis formomis ir kviečia pasinaudoti galimybe darbuotojams įgyti kvalifikaciją:

  • Jei asmuo neturi išsilavinimo/kvalifikacijos, bet turi darbo patirties, užskaitomos darbo veiklos būdu įgytos kompetencijos ir suteikiama kvalifikacija;  
  • Asmenims neturintiems kvalifikacijos, bet dirbantiems pagal darbo sutartį, sudaromos labai palankios sąlygos mokytis pameistrystės būdu, kai mokymas vyksta konkrečioje darbo vietoje pagal pasirinktą specialybę;
  • Yra galimybė priderinti mokymo programas prie konkrečių įmonės reikalavimų.

Išsamesnė informacija:

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro Tęstinio  mokymo skyriaus specialistas Aivaras Lajauskas, tel. +37046341812, mob. tel. +37065902471, el. paštas:  aivaras.lajauskas@klaipedosgpmc.lt

Susisiekime
Captcha