COVID-19

Reklama

Įvykių kalendorius

Informacija verslui, susijusi su COVID-19

2021-02-17 Ekonominės apžvalgos susijusios su COVID-19

PRANCŪZIJA

Stiprinamos viruso plitimo kontrolės priemonės:

 • Nuo sausio 31 d. išvykimas/atvykimas į Prancūziją iš trečiųjų šalių (išskyrus ES ir EEE šalis) yra draudžiamas. Atvykstantieji išimtiniais tikslais privalo pateikti nustatytos formos atestatą (daugiau informacijos čia.)
 • Prekių transportavimą užtikrinantiems asmenims privaloma pateikti nustatytos formos Europinį sertifikatą ir papildomus dokumentus (daugiau informacijos anglų kalba čia.)
 • Iš ES ir EEE šalių atvykstantiems asmenims į Prancūziją privaloma turėti neigiamą PCR testą (atliktą ne seniau kaip prieš 72 val.) Atvykusiems į Prancūziją rekomenduojama izoliuotis 7 d., po to atlikti pakartotinį PCR testą. Reikalavimas dėl PCR testo netaikomas tarptautinių reisų vairuotojams, pasienio darbuotojams bei pasienio gyventojams judėti 30 km spinduliu;
 • Uždaromi didesni nei 20 tūkst. kv.m. prekybos centrai (maisto prekių parduotuvės/vaistinės tokiuose prekybos centruose galės toliau dirbti).

BELGIJA

 • Nuo sausio 27 iki kovo 1 d. kelionės be svarbių priežasčių uždraustos. Toks užsienio kelionių ribojimas skatina vidaus turizmą šalyje.
 • Belgijos vyriausybė pareiškė ketinanti įsteigti Covid-19 kuponų fondą, kuris padėtų kelionių agentūroms įveikti krizę. Fondas kelionių agentūroms suteiktų paskolas be palūkanų. Tai leistų joms grąžinti pinigus klientams, kurių atostogos buvo atšauktos dėl koronaviruso valdymo priemonių.

PORTUGALIJA

 • Žemyninė Portugalijos siena su Ispanija išliks uždaryta iki kovo 1 d.

2021-01-20 VMI kviečia nuo COVID-19 finansiškai nukentėjusias savarankiškas įmones pateikti paraišką subsidijai

Valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – VMI) informuoja, jog nuo šiandien savarankiškos įmonės gali teikti paraišką vienkartinei negrąžintinai subsidijai gauti. Ekonomikos ir inovacijų ministerijos nustatytus ir su Europos Komisija suderintus kriterijus, atitinkančios įmonės paraiškos formą gali pateikti per Mano VMI.

Subsidija gali būti skiriama savarankiškai įmonei, kai ji atitinka vieną iš sąlygų:

 • įmonės vidutinė mėnesio apyvarta nuo 2020 m. lapkričio 1 d. iki 2021 m. sausio 31 d., palyginti su tuo pačiu laikotarpiu 2019-2020 m. sumažėjo ne mažiau kaip 30 proc. (jei įmonės pagrindinė veikla buvo apribota po 2020 m. lapkričio 30 d., tai vidutinė mėnesio apyvarta lyginama nuo 2020 m. gruodžio 1 d. iki 2021 m. sausio 31 d. palyginus su tuo pačiu laikotarpiu 2019-2020 m.);
 • jei įmonė įsteigta nuo 2019 m. lapkričio 1 d. iki 2020 m. lapkričio 30 d., ir nuo 2019 m. lapkričio 1 d. iki 2020 m. sausio 31 d. pajamų negavo, o jos pagrindinė ūkinė veikla įtraukta į karantino metu ribojamų ir netiesiogiai ribojamų ūkinių veiklų sąrašą.

Pažymėtina, jog pateikusias paraišką savarankiškas įmones įvertins ir VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) bei Konkurencijos tarnyba (KT), kad įsitikintų, ar valstybės pagalba vienai įmonei išmokėjus subsidiją neviršija leistinos pagalbos sumos, nustatytos Europos Komisijos komunikatu ir patikrintų, ar įmonė nebuvo laikoma sunkumų patiriančia įmone, jei ji nėra labai maža arba maža.

Gavusi teigiamą atsakymą iš LVPA ir KT, ir apskaičiavusi savarankiškai įmonei priklausančią galimą subsidijos sumą, VMI apibendrintą informaciją pateiks Ekonomikos ir inovacijų ministerijai. Pastarajai priėmus teigiamą sprendimą dėl subsidijos skyrimo, įmonei skirtas subsidijos lėšas perves Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras.

Kaip bus apskaičiuojamas subsidijos dydis?

Subsidija apskaičiuojama pagal iki 2020 sausio 31 d. įmonės už 2019 m. sumokėtą ir / arba įskaitytą A klasei priskiriamą GPM sumą:

 • 25 proc. nuo sumokėto ir / arba įskaityto GPM, jei ši GPM suma buvo daugiau kaip 2 tūkst. Eur.
 • 500 Eur subsidija, jei ši GPM suma yra 2 tūkst. Eur arba mažiau.
 • 500 Eur subsidija, nuo 2019 m. lapkričio 1 d. iki 2020 m lapkričio 30 d. įsteigtoms įmonėms, kurios laikotarpyje nuo 2019 m. lapkričio 1 d. iki 2020 m. sausio 31 d. negavo pajamų.

2021-01-20 Pirmasis pagalbos priemonių paketas verslui: subsidijos ir paskolos

Nuo sausio 20 d., verslas jau gali teikti paraiškas gauti subsidijas ir lengvatines paskolas. Pirmąjį Ekonomikos ir inovacijų ministerijos parengto pagalbos verslui paketą sudaro 180 mln. eurų – 150 mln. eurų skiriama subsidijoms, 30 mln. eurų – paskoloms.

Nuo 500 eurų iki 800 tūkst. eurų siekiančias vienkartines subsidijas galės gauti įmonės, kurių vidutinė mėnesio apyvarta sumažėjo 30 proc. ar daugiau. Tokių įmonių  yra apie 94 tūkst. 

Apyvartos sumažėjimas bus skaičiuojamas nuo 2020 m. lapkričio 1 d. iki 2021 m. sausio 31 d., palyginti su 2019–2020 m. laikotarpiu.  Įmonės, 2019 m. sumokėjusios daugiau kaip 2 tūkst. eurų gyventojų pajamų mokesčio, nuo tos sumos gaus 25 proc. dydžio subsidiją. Sumokėjusioms mažiau nei 2 tūkst. eurų įmonėms bus skirta 500 eurų subsidija.

Paraiškas gauti subsidiją verslo atstovai jau gali teikti Valstybinės mokesčių inspekcijos sistemoje Mano VMI. Jas vertins Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA). Skaičiuojama, kad subsidijos įmones pasieks maždaug per 2 savaites nuo paraiškos pateikimo.

VMI skelbs du kvietimus. Pirmasis – dabar paskelbtas – kvietimas yra skirtas savarankiškoms įmonėms. Joms bus paskirstyta iki 50 mln. eurų. Antrasis kvietimas – nesavarankiškoms įmonėms – bus skelbiamas vasario mėnesį, jam skiriama iki 100 mln. eurų.

Lengvatines paskolas sumažintomis palūkanų normomis galės gauti verslas, kurio apyvarta sumažėjo ne mažiau kaip 30 proc. arba kurio vykdoma ūkinė veikla karantino laikotarpiu ribojama. Maksimali paskolos suma galės siekti 100 tūkst. eurų. Paskolas tiesiogiai teiks INVEGA.

Paskolos bus teikiamos sumažintomis palūkanų normomis nuo 0,1 proc. iki 1,69 proc. priklausomai nuo paskolos laikotarpio ir paskolos gavėjo statuso. Paskolos lėšomis gali būti apmokamos nuo 2020 m. spalio 1 d. iki 2021 m. spalio 30 d. patirtos arba planuojamos patirti išlaidos.

Subsidijos ir paskolos bus skiriamos visų sričių įmonėms, išskyrus žemės ūkio, žuvininkystės, akvakultūros sritis, kredito ir finansų įstaigas.

2021-01-19 Dėl COVID-19 finansinių sunkumų patiriančios įmonės jau gali teikti prašymą taikyti mokestines pagalbos priemones

Valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – VMI) informuoja, kad verslininkai, kurie nėra įtraukti į nukentėjusių nuo pandemijos įmonių sąrašą, tačiau dėl COVID-19 taip pat patyrė finansinių sunkumų, dėl mokestinės pagalbos priemonių taikymo jau gali kreiptis į mokesčių administratorių. Standartizuotą prašymo formą įmonės gali teikti per Mano VMI (Mano VMI à Kitos paslaugos à Prašymo įtraukti į sąrašą patyrus finansinių sunkumų dėl COVID-19 pildymas). Nepriklausomai nuo prašymo pateikimo laiko, pagalbos priemonės, patenkinus prašymą, įmonei bus taikomos nuo sausio 1 d.

Į sąrašą negali būti įtraukiami mokesčių mokėtojai kurie:

 • neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų;
 • yra bankrutuojantys, bankrutavę, likviduojami, inicijuotas jų likvidavimas;
 • bent viena vykdoma ekonominė veikla yra priskiriama finansinei ar draudimo veiklai;
 • prašymo pateikimo mėnesio 1 dieną įmonėje nebuvo įdarbintas nei vienas darbuotojas (kai įmonė yra akcinės bendrovė, uždaroji akcinė bendrovė, žemės ūkio bendrovė arba viešoji įstaiga).
 • juridinis asmuo yra nemokus (juridinio asmens įsipareigojimai viršija jo turto vertę).

Daugiau informacijos www.vmi.lt.

2021-01-13 Konsultacijos su Valstybine mokesčių inspekcija (VMI), Užimtumo tarnyba ir „Sodra“ dėl pagalbos verslui priemonių

Sausio 13 d. surengtos nuotolinės konsultacijos rūmų nariams su Valstybine mokesčių inspekcija (VMI), Užimtumo tarnyba ir „Sodra“. Konsultacijų metu institucijų atstovai pateikė aktualią informaciją apie jų šiuo metu teikiamas pagalbos verslui, nukentėjusiam nuo Covid-19 pandemijos, priemones.

Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (AVMI) Mokestinių prievolių departamento direktorė Laimutė Mačernienė pristatė naują leidžiamų atskaitymų tvarką: įmonių patirtos išlaidos, tiesiogiai susijusios su darbuotojų testavimu, įskaitant ir COVID–19 testavimo, skiepijimo  išlaidas, yra priskiriamos sąnaudoms, užtikrinančiomis savo darbuotojų saugumą valstybės lygio ekstremaliosios situacijos laikotarpiu, būtinomis vieneto pajamoms uždirbti ar ekonominei naudai gauti. Tokiu atveju GPMĮ nuostatos netaikomos. Taip pat pristatytas naujas nuo Covid-19 nukentėjusių įmonių sąrašas, kuriame šiuo metu yra apie 67 tūkst. įmonių. Platesnę informaciją apie tai, kokius kriterijus įmonės turi atitikti, kad būtų įtrauktos į sąrašą, rasite čia. Prašymo forma turėtų būti įkelta artimiausiu metu.

Klaipėdos Užimtumo tarnybos vyriausioji specialistė Daiva Kniežienė pristatė subsidijų prastovų metu pokyčius, nuo 2021 m. sausio 1 d. Subsidijos darbo užmokesčiui dydis yra 100 proc. nuo priskaičiuoto darbo užmokesčio, maksimali subsidija - 963 Eur (iki 1,5 MMA). Subsidijas turi teisę gauti tie darbdaviai, kurių teisinė forma nėra biudžetinė įstaiga, kuriems nėra iškelta bankroto byla. Šioms subsidijoms valstybės biudžete 2021 m. yra numatyta skirti 180 mln. Eur.

Klaipėdos „Sodros“ Klientų aptarnavimo skyriaus patarėja Odeta Gaudutytė pristatė „Sodros“ teikiamą pagalbą įmonėms ir savarankiškai dirbantiems gyventojams, kurie patyrė karantino apribojimus ir atitinka šiuos kriterijus: veikla apribota Vyriausybės sprendimu, įmonė įtraukta į VMI Covid-19 neigiamą poveikį patyrusių įmonių sąrašą, įmonei nėra pradėta nemokumo procedūra. Šioms įmonėms yra netaikomos sankcijos negalint sumokėti einamųjų socialinio draudimo įmokų, taip pat leidžiama atidėti įmokas supaprastinta tvarka: nereikia pagrįsti mokumo, neskaičiuojamos palūkanos, atidėjimo ir sumokėjimo terminas - iki 5 m. Tačiau norint sulaukti šios pagalbos, būtina pateikti prašymus.

Daugiau informacijos ir institucijų pristatymus rasite čia.

Susisiekime
Captcha