Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Įvykdyti projektai

Reklama

Įvykių kalendorius

Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai įgyvendino šiuos nacionalinius ir tarptautinius projektus:

2010-11-04

„Verslas be ribų (CROSSBO)“

Projekto tikslas: Projektu siekiama padėti SVV įmonėms pasinaudoti galimybėmis, atsiradusiomis išsiplėtus ES, rengiant įvairius renginius, kurių metu įmonės galėtų užmegzti strategines partnerystes bei bendradarbiavimą verslo srityje. Skaityti išsamiau
2010-11-04

,,Profesinio mokymo žinių ir kompetencijos vertinimo sistemos sukūrimas ir plėtra“

Projekto tikslas: sukurti nacionalinę profesinio rengimo baigiamųjų kvalifikacinių egzaminų sistemą naudojant Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų bei Lietuvos Žemės ūkio rūmų tinklą. Skaityti išsamiau
2010-11-04

„Parama tarptautiniam verslo bendradarbiavimui Kaliningrado srityje (SIBC Kaliningrad)“

Projekto tikslas: sukurti infrastruktūrą Kaliningrado srities įmonių internacionalizacijai remti bei atnaujinti jų tarptautinio bendradarbiavimo įgūdžius bei pajėgumus. Skaityti išsamiau
2010-11-04

„Įmonių įtraukimas į ES politikos formavimo procesą (DECIDE)“

Projekto tikslas: supažindinti Lietuvos įmones su galimybe ir paskatinti jas dalyvauti sprendimų priėmimo procese ES, suteikti Lietuvos įmonėms konsultacijas apie konkrečių ES teisės aktų poveikį verslui bei pateikti Europos Komisijai Lietuvos verslo nuomonę bei vertinimus Skaityti išsamiau
2010-11-04

„Tilto per Baltijos jūrą tiesimas (Building Bridge Across Baltics)“

Projekto tikslas: skatinti bendradarbiavimą verslo srityje tarp Baltijos jūros regiono šalių: Latvijos, Lietuvos ir Švedijos. Skaityti išsamiau
Susisiekime
Captcha