Klaipėdos apskrities ekonominė apžvalga

Reklama

Įvykių kalendorius

       Klaipėdos apskritis – viena pirmaujančių apskričių Lietuvoje pagal joje sukuriamą bendrąjį vidaus produktą vienam gyventojui bei vidutinį darbo užmokestį. Didžiausią pridėtinę vertę Klaipėdai sukuria transporto, apdirbamosios pramonės bei prekybos sektoriai. Nedarbo lygis Klaipėdos mieste 2020 m. siekė 9,8 proc. (3,6 proc. mažesnis nei 2019 m.).

         2019 m. vidutinis bruto darbo užmokestis Klaipėdoje siekė 1225,5 EUR/mėn. (27, proc. daugiau nei 2018 m.)

        Klaipėdos apskrityje 2021 m. pradžioje veikė daugiau kaip 10 tūkst. įmonių. Klaipėdos regione užsienio įmonės dažniausiai dirba gamybos srityje. Kalbant apie Klaipėdos laisvąją ekonominę zoną (LEZ), joje yra įsikūrę virš 100 įmonių, kurios yra sukūrusios didesnį darbo vietų skaičių.

             Klaipėda tiesioginėmis užsienio investicijomis, tenkančiomis vienam gyventojui šiuo metu lenkia Kauną, Šiaulius ir Panevėžį, tačiau vis dar stipriai atsilieka nuo Vilniaus.

Specialiųjų simbolių paaiškinimas:

** - patikslinti ir perskaičiuoti duomenys

                Klaipėdos apskrityje pastaruosius metus gyventojų skaičiaus auga, tačiau labai lėtais tempais. 2021 m. pradžioje Klaipėdos apskrityje - 321 795 gyventojai.

 Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Susisiekime
Captcha