Klaipėdos apskrities ekonominė apžvalga

Reklama

Įvykių kalendorius

       Klaipėdos apskritis – viena pirmaujančių apskričių Lietuvoje pagal joje sukuriamą bendrąjį vidaus produktą vienam gyventojui bei vidutinį darbo užmokestį. Didžiausią pridėtinę vertę Klaipėdai sukuria transporto, apdirbamosios pramonės bei prekybos sektoriai. Nedarbo lygis Klaipėdos mieste 2019 m. siekė 7,1 proc. (0,2 proc. mažesnis nei 2018 m.) Tokį rodiklį lemia gera ekonominė padėtis ir didelė įmonių koncentracija.

         Palyginus nedidelis nedarbo lygis lemia spartų atlyginimų augimą. 2019 m. vidutinis bruto darbo užmokestis Klaipėdoje siekė 1322,4 EUR/mėn, o neto 2019 m.  – 837,0 EUR/mėn. (10 proc. daugiau nei 2018 m.)

        Klaipėdoje veikia daugiau kaip 5 tūkst. įmonių. Klaipėdos regione užsienio įmonės dažniausiai dirba gamybos srityje. Kalbant apie Klaipėdos laisvąją ekonominę zoną (LEZ), joje yra įsikūrę virš 100 įmonių, kurios yra sukūrusios didesnį darbo vietų skaičių. Klaipėdos LEZ esančių įmonių eksportas 2018 m. viršijo 610 mln. EUR.

             Klaipėda tiesioginėmis užsienio investicijomis, tenkančiomis vienam gyventojui šiuo metu lenkia Kauną ir Šiaulius, tačiau vis dar stipriai atsilieka nuo Vilniaus.

Specialiųjų simbolių paaiškinimas:

** - patikslinti ir perskaičiuoti duomenys

                Gyventojų skaičiaus mažėjimas išlieka viena iš didžiausių Klaipėdos problemų. 2020 m. pradžioje Klaipėdoje - 149 157 gyventojai, Klaipėdos apskrityje - 320 014.

 Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Susisiekime
Captcha