Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Naujienos ir renginiai

Reklama

Įvykių kalendorius

Kovo 15 d. Klaipėdos rūmai surengė seminarą rūmų nariams tema „Asmens duomenų apsaugos reforma 2018 m.“ (Reglamento 2016/679 reikalavimai ir jų įgyvendinimas)

Kovo 15 d. taip pat surengtas seminaras rūmų nariams „Asmens duomenų apsaugos reforma 2018 m.: naujovės, privalomos visiems juridiniams asmenims“. Jo metu aptartos šios srities ES reglamento naujovės ir pagrindiniai reikalavimai bei jų nesilaikymo pasekmės, pristatyti su reforma susiję tvarkos įmonėse pokyčiai ir kt.

Asmens duomenys - tai bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti pagal identifikatorių (vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius).

Pagal naują ES reglamentą atsakomybė už asmens duomenų tvarkymą tenka duomenų valdytojams. Vienas esminių pakeitimų, kurį turi žinoti verslas, vykdantis savo veiklą ne vienoje ES šalyje - nebereikės bendrauti su visų ES šalių priežiūros institucijoms, kurių priežiūros teritorijoje teikiamos ar siūlomos prekės ar paslaugos. Duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo pagrindinės arba vienintelės buveinės priežiūros institucija įgis teisę veikti kaip vadovaujanti priežiūros institucija tarpvalstybinio duomenų tvarkymo atveju.

Pažeidusiems Reglamento nuostatus, gali būti skiriamos administracinės baudos, priklausomai nuo pažeidimo pobūdžio bauda gali siekti nuo 2 iki 4 proc. ankstesnių finansinių metų bendros metinės apyvartos.  Specialistų nuomone,  2018 m. pabaigoje 50 proc. organizacijų, kurioms bus taikomas Reglamentas 2016/679, nebus pilnai įgyvendinusios visų reikalavimų.

Renginyje dalyvavo 52 rūmų narių atstovai.

Susisiekime
Captcha