Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Naujienos ir renginiai

Reklama

Įvykių kalendorius

Narių apklausa: narystę rūmuose rekomenduoja visi

   Siekiant išsiaiškinti rūmų narių lūkesčius, poreikius, problemas, su kuriomis susiduriama bei tikslingai pasirinkti tolimesnes rūmų veiklos kryptis, birželį tradiciškai atlikome rūmų narių apklausą, kurios rezultatai atskleidė, jog rūmų veikla ir tikslai rūmų nariams yra žinomi ir suprantami. Kaip didžiausią laukiamą naudą iš narystės Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmuose respondentai nurodo galimybę būti rūmų bendruomenės dalimi, gauti verslo informaciją bei dalyvauti rūmų renginiuose. Palankiausiai vertinama rūmų veiklos kryptis - dalyvavimas praktiniuose seminaruose, mokymuose, konsultacijose.

     88 proc. apklausoje dalyvavusių rūmų narių teigia, jog narystė Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmuose atitinka jų lūkesčius. Džiugina tai, jog visi respondentai be išimties, remdamiesi bendradarbiavimo su rūmais patirtimi, rekomenduotų narystę rūmuose savo verslo partneriams, užsakovams, paslaugų teikėjams ir gavėjams.

     Tarp paprašytų įvardinti problemų, su kuriomis susiduria rūmų narių įmonės, dažniausiai paminėtos šios: bendras ekonomikos sulėtėjimas, pasyvi rinka, sumažėję užsakymai, sumažėję pinigų srautai, apyvartinių lėšų stoka, darbuotojų trūkumas, dažnai besikeičiantys įstatymai ir tvarkos, kurie turi tiesioginį poveikį verslui. 40 proc. respondentų mano, jog rūmai galėtų padėti sprendžiant šias problemas.

     Šios apklausos metu sulaukėme išsamių rūmų narių atsakymų dėl juos dominančių renginių temų bei ekonomikos ir verslo ekspertų, vietos ir centrinės valdžios atstovų, su kuriais būtų aktualu susitikti. Rūmų narius labiausiai domina verslo plėtros, verslo partnerių paieškos, elektroninės prekybos vystymo, pardavimų, tvarumo, dirbtinio intelekto, skaitmenizavimo, žmogiškųjų išteklių valdymo, pokyčių NT srityje temos. Atsižvelgiant į gautus atsakymus planuosime rūmų II-ojo pusmečio veiklą. 

     Apklausos dalyviai tikisi, jog bus išlaikyta dabartinė rūmų veiklos kryptis, ir toliau vyks glaudus bendradarbiavimas, teikiama konkreti informacija apie galimybes verslui bei priimami ilgalaikiai sprendimai atstovaujant verslo interesams.

     Dėkojame rūmų nariams už aktyvumą ir kviečiame nuolat teikti pasiūlymus, pageidavimus dėl rūmų veiklos ir aktualių renginių. Jūsų pasiūlymų visada laukiame el. paštu: zinios@kcci.lt.

Susisiekime
Captcha