Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Naujienos ir renginiai

Reklama

Įvykių kalendorius

Rūmų narių apklausa: "gyvo" kontakto poreikis

   Birželį atlikome rūmų narių apklausą,  kurios pagalba tradiciškai siekta sužinoti rūmų narių lūkesčius ir pageidavimus, nuomonę apie rūmų veiklą, Rūmų teikiamų paslaugų įvairovę bei kokybę, pageidaujamas Rūmų rengiamų praktinių seminarų, mokymų temas.  Anketa išplatinta visiems rūmų nariams el. žinutėmis bei du kartus skelbta „Rūmų žiniose“. Apklausoje dalyvavo 28 nariai (apie 12 proc. visų narių).

   50 proc. respondentų teigia, jog aktyviai dalyvauja rūmų veikloje. Aktualiausiomis rūmų teikiamomis paslaugomis rūmų nariai laiko praktinius seminarus bei mokymus, verslo informacijos teikimą. Be to, nariams aktualus ir jų interesų atstovavimas per rūmų komitetų veiklą.

   Atsižvelgiant į tai, jog pirmąjį šių metų pusmetį dėl koronaviruso pandemijos Rūmų renginiai vyko nuotoliniu būdu, apklausos metu siekta sužinoti, kaip rūmų nariai vertina nuotolinius rūmų renginius.

1 pav. Nuotolinių rūmų renginių vertinimas

   Paaiškėjo, jog rūmų nariai pirmenybę teikia „gyviems“ renginiams: nė vienas respondentas nepritarė teiginiui, jog gauta nuotolinių renginių nauda nesiskiria nuo „gyvų“ renginių. 52 proc. resopondentų mano, jog nuotoliniai renginiai sutaupo laiko, tačiau „gyvas“ kontaktas priimtinesnis.  93 proc. respondentų skaito „Rūmų žinias“. 89 proc. apklausoje dalyvavusių narių sutinka, kad „Rūmų žinių“ informacija yra aktuali.

2 pav. „Rūmų žinių“ formatas ir turinys atitinka rūmų narių lūkesčius

   Rūmų interneto tinklapyje lankosi apie 57 proc. apklaustųjų narių. 64 proc. respondentų teigia, jog Rūmų tinklapio internete skelbiama informacija jiems yra aktuali, 18 proc.- iš dalies aktuali, 11 proc.- neaktuali. Rūmų naujienas socialiniuose tinkluose (Facebook, LinkedIn) seka 32 proc. respondentų, kurie nurodė, jog šiuo būdu jiems aktualu sužinoti informaciją apie artėjančius renginius, naujienas/įvykius, verslo pasiūlymus. 86 proc. respondentų teigia, jog narystė rūmuose atitinka jų lūkesčius (3 pav.).

3 pav. Ar narystė rūmuose atitinka jūsų lūkesčius?

   Džiugina tai, jog 96,4 proc. rūmų narių, remdamiesi bendradarbiavimo su Rūmais patirtimi, rekomenduotų narystę Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmuose savo verslo partneriams, užsakovams, paslaugų tiekėjams, gavėjams.

   Apklausos anketoje rūmų nariai pateikė informaciją apie pageidaujamus praktinius seminarus bei  mokymus konkrečiomis juos dominančiomis temomis bei informavo su kuriais ekspertais, ekonomikos, valdžios atstovais pageidautų  susitikti.

Susisiekime
Captcha