Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Naujienos ir renginiai

Reklama

Įvykių kalendorius

Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmų atvirų durų diena

   Birželio 14 d. įvyko Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmų surengta Atvirų durų diena Klaipėdos regiono verslo atstovams, norintiems daugiau sužinoti apie Rūmų veiklą bei narystės juose naudą.

   Susitikimo metu dalyviams pristatyta Klaipėdos rūmų veikla bei teikiamos paslaugos, narystės rūmuose bei buvimo verslo bendruomenėje nauda. Pristatytas Klaipėdos rūmuose veikiantis Europos įmonių tinklas (angl. Enterprise Europe Network), kurio pagrindinis tikslas – „vieno langelio“ principu teikti smulkių ir vidutinių įmonių plėtrai reikalingą verslo informaciją, padėti įmonėms išeiti į tarptautines rinkas, atrasti naujas verslo rinkas, naujus verslo partnerius užsienyje ir taip skatinti tarptautinį bendradarbiavimą. 

   Renginio dalyviams pristatytos ir kitos verslo partnerių paieškos galimybės Europos Sąjungoje ir už jos ribų, apžvelgta rūmų projektinė veikla bei ES paramos verslui programos. Susirinkusieji teiravosi, kaip galėtų tapti Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmų nariais, kokie yra buvimo verslo bendruomenėje privalumai bei kuo rūmai išsiskiria iš kitų verslo asociacijų. Atsakyta į dalyvių klausimus dėl verslo plėtros galimybių ES ir už jos ribų.

Renginyje dalyvavo 24 įmonių atstovai.

Susisiekime
Captcha