Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Įvykdyti projektai

Reklama

Įvykių kalendorius

„Lietuvos pajūrio turizmo paslaugų žinomumo didinimas ir eksporto skatinimas“

2018-07-23
Paramos programa: 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonė Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT". Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.
Projekto sutarties numeris: Nr. S-03.2.1-LVPA-K-801-03-0007
Projekto tikslas: Didinti Lietuvos pajūrio, kaip turistinio krašto, žinomumą, gerinti jo įvaizdį, pritraukti didesnį užsienio turistų srautą ir taip prisidėti prie turizmo paslaugų sezoniškumo mažinimo bei eksporto skatinimo.
Projekto įgyvendinimo vieta: Lietuva
Projekto trukmė: 2018-2020 (pratęsta iki 2023.03.31)
Bendra projekto vertė: 298 708,01 eurai.
Aprašymas:

Projektas finansuojamas pagal 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę „Naujos galimybės LT“.

Veikla: įmonių dalyvavimas užsienyje vykstančiuose renginiuose: parodose, mugėse, verslo misijose, siekiant eksporto augimo. Siekiant įgyvendinti projekte numatytas veiklas, per dvejus metus bus suorganizuotos 6 verslo misijos ir dalyvavimas 5 parodose.

Susisiekime
Captcha