Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Įvykdyti projektai

Reklama

Įvykių kalendorius

„Vakarų Lietuvos regiono įmonių eksporto rinkų paieška ir plėtra“

2022-07-12
Paramos programa: 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonė Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT". Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.
Projekto sutarties numeris: Nr. S-03.2.1-LVPA-K-801-06-0011
Projekto tikslas: Padėti Vakarų Lietuvos įmonėms perorientuoti eksporto veiklą, didinti SVV įmonių gebėjimą plėsti eksportą esamose ir pradėti veikti naujose rinkose, užmegzti naujus kontaktus, dalyvauti eksportą skatinančiuose tarptautiniuose renginiuose.
Projekto įgyvendinimo vieta: Lietuva
Projekto trukmė: 2022 - 2023 m. rugsėjo 31 d.
Bendra projekto vertė: 211 409,82 eurai.
Aprašymas:

Projektas finansuojamas pagal 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę „Naujos galimybės LT“.

Veikla: projekto tikslui pasiekti Klaipėdos PPAR surengs 10 tarptautinių renginių: dalyvavimą 4 parodose bei 6 verslo misijas.

Pastaba: projektas pratęstas iki 2023 m. gruodžio 19 d. surengiant 12 tarptautinių renginių.

Susisiekime
Captcha