Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Įvykdyti projektai

Reklama

Įvykių kalendorius

„Verslas be ribų (CROSSBO)“

2010-11-04
Paramos programa: PHARE programa, remiant Europos Komisijos Plėtros generaliniam direktoratui
Projekto sutarties numeris: 2003/076-122/62
Projekto tikslas: Projektu siekiama padėti SVV įmonėms pasinaudoti galimybėmis, atsiradusiomis išsiplėtus ES, rengiant įvairius renginius, kurių metu įmonės galėtų užmegzti strategines partnerystes bei bendradarbiavimą verslo srityje.
Projekto įgyvendinimo vieta: Klaipėda (Lietuva), Stokholmas (Švedija), Varnemiundė (Vokietija), Druhamas (Jungtinė Karalystė). Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmų vaidmuo šiame projekte: vienas iš projekto partnerių, projekto veiklų koordinatorių.
Projekto trukmė: 2004-2006 metai
Bendra projekto vertė: 52 932 eurai eurai.
Susisiekime
Captcha