Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Įvykdyti projektai

Reklama

Įvykių kalendorius

CIRTOINNO - žiedinės ekonomikos įrankiai inovacijoms remti žaliojo ir mėlynojo turizmo smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) įmonėse

2017-01-01
Paramos programa: Interreg Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programa.
Projekto sutarties numeris: STHB.01.02.00-22-0058/16
Projekto tikslas: Tobulinti inovacijų sklaidą mėlynajame ir žaliajame MVĮ sektoriuje, sukuriant tarptautines mokymų ir mainų galimybes.
Projekto įgyvendinimo vieta: Lietuva, Danija, Švedija, Lenkija
Projekto trukmė: 2017 - 2019
Bendra projekto vertė: Bendra projekto vertė : 1 285 975,18 EUR, (Klaipėda: 92 884,23 EUR). (Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/erdf/2014-2020) eurai.
Aprašymas:

Pagrindinė projekto idėja – padidinti mėlynojo ir žaliojo turizmo įmonių inovatyvumą į jų veiklą integruojant pasirinktus žiedinės ekonomikos elementus. Šiuo projektu ketinama mokyti Pietų Baltijos regiono turizmo sektoriuje veikiančias MVĮ  žiedinės ekonomikos principų, įdiegti atsinaujinančius elementus bei naudoti ekologiškus produktus.

Susisiekime
Captcha