Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Įvykdyti projektai

Reklama

Įvykių kalendorius

INTERMARE Pietų Baltijos jūrinės ekonomikos internacionalizavimas

2017-09-01
Paramos programa: Interreg Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programa.
Projekto sutarties numeris: STHB.01.01.00-22-0081/16
Projekto tikslas: Tinklui priklausančios įmonės ir institucijos bus įtrauktos į bendrą jūrų ekonomikos vystymo skatinimo ir integracijos veiklą. Daugiau informacijos: http://intermare-southbaltic.eu/
Projekto trukmė: 3 metai
Bendra projekto vertė: 1.859.625,00 (Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/erdf/2014-2020) eurai.
Aprašymas:

Pietų Baltijos regiono projekte „INTERMARE“, metu planuojama sukurti Pietų Baltijos regiono jūrų sektoriaus įmonių tinklą. Tinklui priklausančios įmonės ir institucijos bus įtrauktos į bendrą jūrų ekonomikos vystymo skatinimo ir integracijos veiklą. Siekiant projekto tikslų, bus atliekamas mėlynojo sektoriaus bendrovių tyrimas, jūrų ekonomikos potencialo analizė, kuriamos rinkodaros strategijos, duomenų bazė, jūrinio sektoriaus verslas pristatomas tarptautinėse parodose.

Susisiekime
Captcha