Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Rūmų narių pasiūlymai

Reklama

Įvykių kalendorius

Rūmų narys, UAB Kriedana (INOPRO) kviečia pramones įmones pasinaudoti finansavimo galimybe

   Rūmų narys, UAB Kriedana (INOPRO) kviečia pramones įmones pasinaudoti finansavimo galimybe ir teikti paraiškas šiems kvietimams:

Finansavimo suma: nuo 500 tūkst. iki 10 mln. Eur. Finansavimas: iki 50 proc. labai mažai arba mažai įmonei; iki - 40 proc. vidutinei įmonei; iki - 35 proc. didelei įmonei.

Tinkamos finansuoti išlaidos: materialiojo ir nematerialiojo turto išlaidos, skirtos skydų automatizuotos gamybos linijos ir kitos įrangos, tiesiogiai susijusios su serijine skydų gamyba, įsigijimui.

Projektu siekiama daugiau kaip 30 proc. sumažinti tiesiogiai ir netiesiogiai išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį.

Finansavimo suma: nuo 50 000 Eur iki 1 200 000 Eur. Finansavimas: nuo 30 iki 65 proc. (priklauso nuo įmonės dydžio ir veiklos vykdymo vietovės).

Tinkamos finansuoti išlaidos: energijos vartojimo efektyvumo didinimas, įgyvendinamas keičiant naudojamą gamybinę įrangą arba ją efektyvinant.

Daugiau informacijos: Roberta Plečkaitienė, tel.: +370 620 19280, el. paštu: roberta@inopro.lt

Susisiekime
Captcha