Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Naujienos ir renginiai

Reklama

Įvykių kalendorius

ES finansavimo galimybės mažoms ir vidutinėms įmonėms

ES FINANSAVIMO GALIMYBĖS MAŽOMS IR VIDUTINĖMS ĮMONĖMS

PRIEMONĖ

FINANSUOJAMOS PROJEKTŲ VEIKLOS

Inoklaster

Paraiškos teikiamos iki 2024 06 21

APV (aukšta pridėtine verte) paremtų brandžių inovacijų klasterių augimo, bendrų strategijų ir produktų kūrimo, dalyvavimo tarptautinėse programose, įsitraukimo į Baltijos jūros regiono, kitų tarptautinių MTEPI projektų rengimo ir dalyvavimo juose stiprinimas.

Kvietimas teikti paraiškas saulės, vėjo elektrinių projektams vystyti

Paraiškos teikiamos iki 2024 09 06

Skatinti įmones savo veikloje didinti atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) panaudojimo dalį.

Jungtinis projektas „Investicinė parama saulės elektrinėms sausumoje“

Paraiškos teikiamos iki 2024 09 13

Saulės elektrinių iki 500 kW (toliau – mažos galios saulės elektrinės) įrengimas (neapima jau  pastatytos saulės elektrinės galios didinimo).

(MVĮ fondas) Mažų ir vidutinių įmonių fondo projektas intelektinės nuosavybės apsaugai

Paraiškos teikiamos iki 2024 12 06

Pagalba MVĮ panaudoti savo intelektinės nuosavybės vertę teikiant finansinę paramą su IN susijusioms išlaidoms padengti.

Dalyvavimo tarptautinėse MTEP ir inovacijų programose skatinimas

Paraiškos teikiamos iki 2024 12 31

Įmonių dalyvavimo tarptautinėse MTEPI programose skatinimas, siekiant vystyti naujus gaminius, paslaugas ir (ar) technologijas, plėstis į tarptautines rinkas, užmegzti ir (ar) stiprinti bendradarbiavimą su partneriais iš užsienio valstybių.

Milijardas verslui

Paraiškos teikiamos iki 2026 03 31

Finansavimo teikimas paskolų forma verslo subjektų investicijoms į aplinkai palankias technologijas, žiediškumo didinimą, dekarbonizaciją, energijos vartojimo efektyvumą, mažai atliekų sukeliančių, pažangių, įnovatyvių, skaitmeninių technologijų diegimą, aukštos pridėtinės vertės produktų gamybos pajėgumų (įskaitant biotechnologijas) plėtrą, bei gynybos ir saugumo pramonę.

Pokytis

Paraiškos teikiamos iki 2029 03 31

Pramonės įmonių gamybos procesų automatizavimo ir skaitmeninimo technologijų diegimo skatinimas (pramonės skaitmeninimas).

Susisiekime
Captcha