Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Naujienos ir renginiai

Reklama

Įvykių kalendorius

Konsultacijos rūmų nariams „Kaip įgyvendinti naujus aplinkosaugos reikalavimus dėl prioritetinių medžiagų išleidimo su nuotekomis įmonėse“ kartu su AB „Klaipėdos vanduo"

    Kovo 29 d. įvyko rūmų, kartu su rūmų nariais, AB "Klaipėdos vanduo" rengiama konsultacija nariams „Kaip įgyvendinti naujus aplinkosaugos reikalavimus dėl prioritetinių medžiagų išleidimo su nuotekomis įmonėse“. Temą pristatė įmonės generalinis direktorius Benitas Jonikas ir Klientų aptarnavimo skyriaus vadovė Dovilė Kozlovienė.

    Pirmiausia veiklos vykdytojai turi nustatyti, kiek ir kokių pavojingų medžiagų išleidžia kartu su nuotekomis. Jie privalo informuoti nuotakyno valdytojus, kiek ir kokių (koncentracija ir kiekis) prioritetinių pavojingų medžiagų su nuotekomis bus išleidžiama, veiklos vykdytojas turi užtikrinti šių medžiagų kontrolę ir apskaitą. Taip pat turi būti planuojamos ir įgyvendinamos priemonės, skirtos pavojingų medžiagų išleidimui su nuotekomis mažinti ir palaipsniui nutraukti.

   Apie suplanuotas priemones ir jų įgyvendinimo terminus reikia informuoti nuotakyno valdytoją, Aplinkos apsaugos departamentą ir Aplinkos apsaugos agentūrą, pateikti prašymą nuotakyno valdytojui dėl sutarties pakeitimo, joje deklaruojant prioritetines pavojingas medžiagas. Atlikus visus šiuos veiksmus – pasirašyti naują sutartį. Daugiau informacijos čia

Renginyje dalyvavo 16 rūmų narių atstovų.

Susisiekime
Captcha