Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Rūmai pasaulyje

Reklama

Įvykių kalendorius

Prekybos ir pramonės rūmai pasaulyje

Įvertinus pasaulinę praktiką pastebima, kad Prekybos rūmai savo juridiniu statusu atspindi tą administracinę tvarką, kuri atitinka tos Valstybės valdymo struktūrą. Lotynų Amerikos šalyse Prekybos rūmai yra tarpinės organizacijos tarp šakinių verslo asociacijų ir bendrųjų interesų atstovavimo institucijų. Jungtinėse Valstijose, Azijoje, Afrikoje Prekybos rūmai koncentruoja dėmesį į komercinius sandorius ir nustatomi prioritetai ryšiuose su verslo partneriais.

Kartu su tradicine savo narių interesų atstovavimo užduotimi, kuri dažniausiai vykdoma per nuomonių ir pasiūlymų pateikimą valdžios atstovams, Prekybos rūmai nuolatos plėtoja naujas užduotis, paremiant verslus.

Tuo būdu į savo veiklos ratą Rūmai ėmė įtraukti ekonominės informacijos teikimo paslaugas, infrastruktūrų valdymą, profesinį mokymą, arbitražą ir tarpininkavimą, pasienio bendradarbiavimą, pagalbą vietos/regioninei plėtrai ir kita. Tai yra tokios užduotys, kurias viso pasaulio Prekybos rūmai dabar atlieka vadovaudamiesi bendruoju tikslu - padėti įmonėms tiek užtikrinant jų efektyvumą, tiek užtikrinant įmonių konkurencingumą, tam sukuriant palankias verslo sąlygas.

Europos valstybių Prekybos ir pramonės rūmų apžvalga

Šiandieninėje Europoje jau yra daugiau negu 1300 Prekybos ir pramonės rūmų, kuriuose dirba daugiau nei 50 000 kvalifikuotų specialistų, teikiančių paslaugas visų rūšių ir įvairaus dydžio įmonėms.

Europoje yra dvi prekybos ir pramonės rūmų sistemos: vienos sistemos pagrindas -  privaloma narystė - šios sistemos šalyse gyvena 259,4 mln. gyventojų,  kitos - laisvanoriška - 86 mln. gyventojų (1994 m. duomenys).

Daugelyje Europos valstybių (Prancūzijoje, Vokietijoje, Italijoje, Ispanijoje, Nyderlanduose, Graikijoje, Turkijoje, Liuksemburge ir pan.) Prekybos ir pramonės rūmai veikia viešosios teisės pagrindu, t.y. tose šalyse narystė Rūmuose privaloma visų rūšių įmonėms.

Didžiojoje Britanijoje, Švedijoje, Danijoje, Norvegijoje, Suomijoje, Estijoje, Latvijoje prekybos ir pramonės rūmai veikia pagal privačiąją teisę, t.y. narystė Rūmuose įmonėms nėra privaloma. Lietuvoje įmonės tampa Rūmų nariais taip pat savanoriškai.

Visose Europos šalyse Rūmai, vykdydami savo strateginius uždavinius, siekia tobulinti savo narių ekonominę aplinką. Ši Rūmų politika orientuota į keturias pagrindines veiklos sritis:

  • informacinių paslaugų teikimas;
  • konsultavimo paslaugos;
  • kvalifikacijos kėlimas ir profesinis mokymas;
  • regioninė plėtra ir teritorijos tvarkymas.
Susisiekime
Captcha