Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Naujienos ir renginiai

Reklama

Įvykių kalendorius

Rūmų narių pozicija dėl sankcijų Baltarusijos Respublikai

   Gruodžio 17 d. Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija kreipėsi į Susisiekimo ministeriją ir pateikė apibendrintą rūmų narių poziciją dėl jos parengto nacionalinio saugumo užtikrinimui būtinų ekonominių ir kitų sankcijų Baltarusijos Respublikai taikymo ir įgyvendinimo įstatymo projekto.

  Rašte teigiama, jog įstatymo projektas neatitinka imperatyvių reikalavimų, keliamų teisėkūroje dalyvaujantiems subjektams, nes rengiant naujo teisės akto projektą nesivadovauta Teisėkūros pagrindų įstatymo 3 str. įtvirtintais teisėkūros principais: proporcingumo, efektyvumo ir aiškumo. Taip pat manoma, kad įstatymas neatitinka Konstitucijos (23 straipsnio 1 dalies, 46 straipsnio 1 dalies ir 48 straipsnio 1 dalies) ir galimai prieštarauja Europos Sąjungos teisei (Europos Sąjungos Sutarties 28, 29, 31 straipsniams).

   Įstatymo priėmimo atveju nėra aišku, kokius sektorius ir verslus sankcionuotų Vyriausybė. Tačiau visais atvejais sankcionuotiems verslams atsirastų nuostoliai dėl ilgalaikėse sutartyse numatytų įsipareigojimų nevykdymo. Kol galios vienašališkos sankcijos Lietuvoje, kitos kaimyninės ES valstybės kaip Latvija, Estija ar Lenkija, toliau vykdys prekybą baltarusiškomis prekėmis. Lietuviškoms įmonėms vargu ar pavyks greitai grįžti į rinką po sankcijų pasibaigimo, nes jų vietos Baltarusijoje bus užimtos konkurentų iš kitų ES šalių. Todėl parengtas įstatymo projektas negali būti priimtas.

Dėkojame rūmų nariams, dėl to pateikusiems savo pastabas ir pasiūlymus.

Susisiekime
Captcha