Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Naujienos ir renginiai

Reklama

Įvykių kalendorius

Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmai kreipėsi į Vyriausybę ir Trišalę tarybą dėl darbo kodekso 56 straipsnio

    Gegužės 11 d. Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmai kreipėsi į Vyriausybę ir Trišalę tarybą dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso 56 straipsnio, kuris reglamentuoja darbo sutarties nutraukimą darbuotojo iniciatyva dėl svarbių priežasčių.

    Pirmoje straipsnio dalyje numatyta, kad „Darbo sutartis gali būti nutraukta darbuotojo rašytiniu pareiškimu, apie tai įspėjus darbdavį ne vėliau kaip prieš penkias darbo dienas, jeigu: "darbuotojo prastova ne dėl darbuotojo kaltės tęsiasi ilgiau kaip trisdešimt dienų iš eilės arba jeigu ji sudaro daugiau kaip keturiasdešimt penkias dienas per paskutinius dvylika mėnesių“.

   Antroje straipsnio dalyje numatyta, kad „nutraukiant darbo sutartį šiame straipsnyje nustatytu pagrindu, darbdavys privalo išmokėti darbuotojui dviejų jo vidutinio darbo užmokesčių dydžio išeitinę išmoką, o jeigu darbo santykiai tęsiasi trumpiau negu vienerius metus, – vieno jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką“. 

    Susidarė paradoksali situacija, kad darbdaviai ne dėl savo kaltės, o dėl ekonominės veiklos draudimų susijusių su pandemija ir Vyriausybės paskelbta ekstremaliąja situacija ir/ar karantinu, išleidę darbuotojus į prastovas, tapo minėtų Darbo kodekso nuostatų ir reikalavimų įkaitais.

   Rūmai siūlo pakeisti Darbo kodekso 56 straipsnio nuostatas taip, kad darbdavys nebūtų įpareigotas mokėti išeitinių išmokų, jei prastova darbuotojui skelbiama dėl ekstremaliosios situacijos ir/ar karantino ir darbuotojas savo noru palieka darbo vietą.

Daugiau informacijos čia.

Susisiekime
Captcha