Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Apie mus

Reklama

Įvykių kalendorius

Apie mus

Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai vienija daugiau kaip 300 narių, tarp kurių - didžiausios regiono įmonės bei vidutinio ir smulkaus verslo atstovai. Rūmai atstovauja Klaipėdos ir Tauragės regionų verslininkų interesams bei siekia verslo plėtros juose.

59

Seminarai, konferencijos, diskusijos, susitikimai (2020)

140

Individualių verslo susitikimų (2020)

137

Individualiai išsiųsti užsienio verslo pasiūlymai (2020)

10

Pasirašyta bendro darbo sutarčių (2020)

     

Veikla

 Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmai - nevyriausybinės nepelno verslo savivaldos organizacijos, efektyviai veikiančios tarptautinėje pramonės ir prekybos rūmų sistemoje. Prekybos, pramonės ir amatų rūmai dirba penkiuose didžiausiuose Lietuvos miestuose - Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje. Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija yra Europos pramonės ir prekybos rūmų asociacijos („Eurochambers“) bei Baltijos šalių prekybos ir pramonės rūmų asociacijos narė. Nuo 2024 m. vienija Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmus.

Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmai veikia pagal 1995 m. priimtą įstatymą ir yra vienintelė verslo savivaldos organizacija, veikianti pagal atskirą įstatymą. Pagal jo nuostatas narystė rūmuose yra savanoriška. Svarbiausias Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų kaip verslo savivaldos organizacijos tikslas - atstovauti savo narių interesams bei teikti jiems reikalingas paslaugas.

Skatindami smulkaus ir vidutinio verslo plėtrą, eksportą rūmai aktyviai dalyvauja įvairiuose tarptautiniuose projektuose ir programose. Pagrindinės rūmų paslaugos verslui:

 • Skatina užsienio prekybą;
 • Skatina smulkaus ir vidutinio verslo plėtrą;
 • Teikia informaciją apie užsienio įmonių verslo pasiūlymus;
 • Ieško užsienio partnerių Rūmų narių prašymu;
 • Platina informaciją ambasadoms ir užsienio rūmams apie rūmų narius ir jų veiklą;
 • Teikia informaciją apie Lietuvoje ir užsienyje vykstančias parodas, muges, konferencijas;
 • Rengia verslo misijas, verslo susitikimus su užsienio verslininkais;
 • Rengia seminarus, mokymo kursus verslininkams, konferencijas, pristatymus;
 • Teikia pagalbą organizuojant profesinį mokymą regione;
 • Išduoda prekių kilmės sertifikatus;
 • Išduoda FORCE MAJEURE aplinkybes liudijančias pažymas ir patvirtina tarptautinės veiklos dokumentų autentiškumą.

Kiti dokumentai

Dievų nebėra, bet simboliai liko

Praėjusiais šimtmečiais daugelis žmonių sukurtų organizacijų išnyko, tačiau viena jų, skatinanti verslo plėtrą išliko, sustiprėjo, išsivystė ir visame civilizuotame pasaulyje yra žinoma kaip Prekybos ir pramonės rūmai.

Šiandien pravartu prisiminti simbolių reikšmę, kuriuos verslininkai išsirinko kaip emblemą, simbolizuojančią jų visuotinį susivienijimą. Simboliai yra žymiai senesni už pačius Prekybos ir pramonės rūmus ir savo istoriją pradeda nuo graikų dievų laikų. Vieną iš jų senovės prekeiviai išrinko savo globėju. Taip Hermis tapo prekybos dievu. Romėnų mitologijoje Hermio atitikmuo tapo Merkurijus. 495 metais iki mūsų eros Romoje visuotiniu liaudies susirinkimo sprendimu buvo pastatyta Merkurijaus šventykla ir sukurta prekeivių kolegija, garbinusi Merkurijų. Merkurijaus vardas kilęs iš lotyniško "merks" (prekė) arba "merkor" (įsigyti, pirkti).

Sparnuotieji sandalai, auksinė lazda ir šalmas - gerai žinomi Hermio (Merkurijaus) atributai, padėdavę jam atlikti žygdarbius ir tapę įprastais prekybos dievo simboliais.Paties Hermio atvaizdas aptinkamas ant senovinių indų, bankų, prekybinių, laivininkyste besiverčiančių įmonių ženklų. Šiandien šiuos simbolius galima atpažinti ir Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų (toliau LPPA rūmai) simbolyje:

Galutinai pagrindiniu simboliu tapo Merkurijus - prekybos dievas. Susiformavo ir lazdos, turinčios stebuklingų galių, įvaizdis. Jos pagalba buvo galima bet kurį iš dievų ar žmonių užmigdyti ir prikelti, siųsti sapnus - pranašingus ir melagingus, nutraukti ginčus ir taikyti priešus, būti tarpininku tarp dievų ir žmonių. Pastaroji stebuklingos lazdos funkcija simbolizuoja šiandienos Prekybos, pramonės ir amatų rūmų veiklą, kurie randa kompromisą tarp valdžios ir verslininkų, taiko besiginčijančius ir nustato bendras taisykles tarptautinėje prekyboje. Didžioji filosofinė stebuklingos lazdos reikšmė yra visų pasaulio Prekybos ir pramonės rūmų verslininkų vienijimasis ir bendradarbiavimas.

Susisiekime
Captcha