Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Naujienos ir renginiai

Reklama

Įvykių kalendorius

Klaipėdos miesto savivaldybės 2023 - 2025 m. strateginio veiklos plano projekto pristatymas

    Gruodžio 1 d. Klaipėdos miesto savivaldybė rūmų narius kvietė į nuotolinį Klaipėdos miesto savivaldybės 2023-2025 m. strateginio veiklos plano projekto pristatymą.

   Strateginiame veiklos plane iškelti trys savivaldybės tikslai: didinti miesto konkurencingumą, kryptingai vystant infrastruktūrą ir sudarant palankias sąlygas verslui, kurti mieste patrauklią, švarią ir saugią gyvenamąją aplinką, užtikrinti gyventojams aukštą švietimo, kultūros, socialinių, sporto ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybę ir prieinamumą.

   Strateginį veiklos planą sudaro 12 programų, apimančių visas savivaldybės veiklos sritis – nuo švietimo, socialinių, kultūros, sporto paslaugų teikimo iki miesto infrastruktūros projektų įgyvendinimo – gatvių rekonstrukcijos, viešųjų erdvių tvarkymo. Programose pateikti kiekvienos srities tikslai, uždaviniai, priemonės ir vertinimo kriterijai.

Daugiau informacijos: https://www.klaipeda.lt.

Susisiekime
Captcha