ATA Carnet knygelės

Reklama

Įvykių kalendorius

Kontaktai papildomai informacijai:

Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija
Tel.: 8 5 2612102
El.p.: info(at)chambers.lt

Kas yra ATA knygelė?

ATA knygelė - tai tarptautinis tam tikrų prekių (išskyrus transporto priemones) laikinojo įvežimo dokumentas, atstojantis muitinės deklaraciją ir liudijantis, kad su juo gabenamoms prekėms taikoma tarptautinė garantija, o pažeidus nustatytąją ATA operacijos atlikimo tvarką bus sumokėti už prekes nustatyti importo muitai ir mokesčiai.

ATA knygelės turėtojas prekes gali įvežti į muitų teritoriją, sąlygiškai atleidžiant jį nuo importo muitų ir mokesčių ir netaikant ekonominio pobūdžio importo draudimų ir apribojimų.
Atkreipiant dėmesį į ATA knygelės gavimo ir panaudojimo paprastumą (procedūras gali vykdyti net krovinį vežantis asmuo), mažus įkainius, muitinėse pateikiamas tik vienas dokumentas (kaip ir asmens pasas), yra galimybė su viena ATA knygele vienerius metus nuo išdavimo datos naudotis tarptautine garantijų sistema, daug kartų išvykti į užsienį.

ATA knygelės naudojamos visoms laikinai įvežamoms prekėms, kurioms taikomos konvencijos nuostatos (įskaitant prekes, laikinai išvežamas iš Lietuvos Respublikos muitų teritorijos arba gabenamas per šią teritoriją, taikant muitinio tranzito procedūrą, laikinai įvežamas į užsienio valstybę), išskyrus:

 • prekes, kurių nenumatoma reeksportuoti iš laikinojo įvežimo valstybės;
 • transporto priemones;
 • pašto siuntas;
 • prekes, kurias numatoma perdirbti, remontuoti ar naudoti gamybos operacijoms, turistinę informacinę medžiagą, prekes, įvežamas vykstant pasienio susisiekimui, ir laikinai įvežamas prekes, iš dalies atleidžiamas nuo importo muitų ir mokesčių.

Kaip gauti ATA knygelę?

ATA knygeles išduoda Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija.

Norėdamas gauti ATA knygelę, pareiškėjas pateikia:

 • nustatytos formos paraišką;
 • įgaliotos valstybės institucijos leidimą, jeigu prekių išvežimui iš Lietuvos Respublikos muitų teritorijos taikomi draudimai ir apribojimai;
 • įgaliojimus ir atsakingų asmenų už ATA knygelės gavimą ir įforminimą parašų pavyzdžius, patvirtintus administracijos vadovo parašu ir įmonės antspaudu;
 • garantiją/užstatą (kuris sudaro 40% eksportuojamų prekių vertės) arba draudimo kompanijos laidavimo raštą (originalą).

Pareiškėjas už ATA knygelės išdavimą sumoka Rūmams nustatyto dydžio mokestį.

Gavus nurodytus dokumentus, pareiškėjui išduodama sukomplektuota ATA knygelė. ATA knygelė galioja vienerius metus, skaičiuojant nuo jos išdavimo dienos.

ATA knygelės dublikatas gali būti išduodamas, jeigu anksčiau išduota ATA knygelė sunaikinta, prarasta ar pavogta, ir pateiktas tai liudijantis dokumentas. Pareiškėjas negali per ATA knygelės galiojimo laiką reeksportuoti prekių ir užbaigti ATA operacijos (Rūmams turi būti pateiktas šį faktą liudijantis dokumentas).

Jeigu laikinojo įvežimo teritorijoje ATA operacijos vykdytojo teisės perduodamos Lietuvos Respublikos juridiniam arba fiziniam asmeniui, gali būti išduodama pakaitinė ATA knygelė.

Kaip naudoti ATA knygelę?

ATA knygelę sudaro iš viršelio, eksporto, importo, reeksporto, reimporto ir tranzito šaknelių bei jas atitinkančių atplėšiamųjų lakštų.

Paprastai kiekvienai šaliai skiriama du knygelės lakštai (vieną jų įformina ir pasiima muitinės pareigūnas, kai įvažiuojama į šios šalies muitų teritoriją, antrą - iš jos išvykstant), tačiau kai kuriose šalyse yra naudojami ir tranzito lakštai.

Europos Bendrijos muitų teritorijai taip pat skiriami du lakštai.

Prekės gali būti įvežtos ir išvežtos per skirtingus sienos kirtimo punktus.

Turint ATA knygelę, nereikia pildyti importo ar tranzito deklaracijų tos šalies kalba, palikti užstatų, muitinės įstaigos nemokamai vykdo visas operacijas, susijusias su ATA knygele ir panašiai.

Kokie ATA knygelės privalumai?

 • Turintys ATA knygelę eksportuotojai sutaupo pinigų, nes nebemokami muito ir PVM mokesčiai.
 • Galimybė išvengti įprastos deklaracijos pildymo tos šalies kalba kertant sieną ir būtinybės muitinei pateikti garantiją.
 • Muitinės nemokamai vykdo visas operacijas, susijusias su ATA knygele.
 • Aplankyti daugiau nei vieną šalį.
 • Savo ATA knygelę per metus panaudoti keletą kartų.
 • Grįžti su savo prekėmis į savo šalį laiku ir be jokių rūpesčių.
 • ATA knygelė sistema taikoma 61 pasaulio šalyje.

Teisės aktai:

ATA sistemos veikimo ir knygelių išdavimo tvarką reglamentuoja šie teisės aktai:

 • Lietuvos Respublikos 1997 11 25 įstatymas Nr. VIII-536 „Dėl laikinojo įvežimo konvencijos (Stambulo konvencijos) ratifikavimo“ („Valstybės žinios“ Nr.117-2994).
 • Laikino įvežimo konvencija (Stambulo konvencija) („V.Ž.“ Nr.117- 3015).
 • Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2007 10 31 įsakymas Nr. 1B-723 „Dėl 2000 m. gegužės 18 d. įsakymo Nr.186 „Dėl ATA knygelės pildymo ir naudojimo instrukcijos ir ATA knygelės muitinio įforminimo instrukcijos patvirtinimo“ pakeitimo“. („V.Ž.“ 2007-11-13 Nr.116-4762).
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 04 21 nutarimas Nr. 454 „Dėl ATA knygelių išdavimo tvarkos patvirtinimo“. („V.Ž.“ 1999, Nr. 37-1132). 
Susisiekime
Captcha