Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

ATA Carnet knygelės

Reklama

Įvykių kalendorius

Kontaktai papildomai informacijai:

Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija
Tel.: +370 5 261 21 02
El.p.: info(at)chambers.lt

Kas yra ATA knygelė?

ATA knygelė (ATA Carnet) – tarptautinis unifikuotas muitinės dokumentas, suteikiantis teisę be muitų laikinai įvežti į kitas šalis prekes (parodų ir mugių eksponatus, prekių pavyzdžius ir profesinę įrangą), atstojantis muitinės deklaraciją ir liudijantis, kad su juo gabenamoms prekėms taikoma tarptautinė garantija, o pažeidus nustatytąją ATA operacijos atlikimo tvarką, bus sumokėti už prekes nustatyti importo muitai ir mokesčiai.

Įsigijus ATA knygelę nebereikia mokėti muitų arba jų dydžių užstatų ir kitų importo mokesčių, forminti importo deklaracijų, šalyje, į kurią įvežamos prekės, bei tranzito deklaracijų tranzito šalyse. 

Atkreipiant dėmesį į ATA knygelės gavimo ir panaudojimo paprastumą (procedūras gali vykdyti net krovinį vežantis asmuo), mažus įkainius, muitinėse pateikiamas tik vienas dokumentas (kaip ir asmens pasas), yra galimybė su viena ATA knygele vienerius metus nuo išdavimo datos naudotis tarptautine garantijų sistema, daug kartų išvykti į užsienį.

ATA knygelės naudojamos visoms laikinai įvežamoms prekėms, kurioms taikomos konvencijos nuostatos (įskaitant prekes, laikinai išvežamas iš Lietuvos Respublikos muitų teritorijos arba gabenamas per šią teritoriją, taikant muitinio tranzito procedūrą, laikinai įvežamas į užsienio valstybę). ATA knygelė netaikoma: 

  • greitai gendantiems produktams, prekėms, kurių vartojimas ribotas;
  • prekėms, kurių nenumatoma reeksportuoti iš laikinojo įvežimo valstybės;
  • prekėms, kurias numatoma perdirbti, remontuoti ar naudoti gamybos operacijoms;
  • transporto priemonėms;
  • pašto siuntoms.

Kaip gauti ATA knygelę?

ATA knygeles išduoda Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija.

Norėdamas gauti ATA knygelę, pareiškėjas pateikia:

  • nustatytos formos paraišką;
  • garantiją/užstatą arba draudimo kompanijos laidavimo raštą (originalą);
  • įgaliotos valstybės institucijos leidimą, jeigu prekių išvežimui iš Lietuvos Respublikos muitų teritorijos taikomi draudimai ir apribojimai;
  • įgaliojimus ir atsakingų asmenų už ATA knygelės gavimą ir įforminimą parašų pavyzdžius, patvirtintus administracijos vadovo parašu ir įmonės antspaudu.

Pareiškėjas už ATA knygelės išdavimą sumoka Asociacijai nustatyto dydžio mokestį. ĮKAINIAI

Gavus nurodytus dokumentus, pareiškėjui išduodama sukomplektuota ATA knygelė. ATA knygelė galioja vienerius metus, skaičiuojant nuo jos išdavimo dienos.

ATA knygelės dublikatas

ATA knygelės dublikatas gali būti išduodamas, jeigu anksčiau išduota ATA knygelė sunaikinta, prarasta ar pavogta, ir pateiktas tai liudijantis dokumentas. ATA knygelės dublikatas išduodamas ta pačia tvarka kaip ir originalas, už jo išdavimą sumokama Asociacijos nustatyto dydžio įmoka.

Kaip naudoti ATA knygelę?

ATA knygelė susideda iš viršelio, eksporto, importo, reeksporto, reimporto ir tranzito šaknelių bei jas atitinkančių atplėšiamųjų lakštų.

Paprastai kiekvienai šaliai skiriama du knygelės lakštai (vieną jų įformina ir pasiima muitinės pareigūnas, kai įvažiuojama į šios šalies muitų teritoriją, antrą – iš jos išvykstant), tačiau kai kuriose šalyse yra naudojami ir tranzito lakštai. Europos Bendrijos muitų teritorijai taip pat skiriami du lakštai.

Europos Bendrijos muitų teritorijai taip pat skiriami du lakštai.

Prekės gali būti įvežtos ir išvežtos per skirtingus sienos kirtimo punktus.

Turint ATA knygelę nereikia pildyti importo ar tranzito deklaracijų tos šalies kalba, palikti užstatų, muitinės įstaigos nemokamai vykdo visas operacijas, susijusias su ATA knygele ir panašiai.

Teisės aktai:

ATA sistemos veikimo ir knygelių išdavimo tvarką reglamentuoja šie teisės aktai:

Susisiekime
Captcha