Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Prekių kilmės sertifikatai

Reklama

Įvykių kalendorius

SVARBU!

Siekiant užtikrinti sklandų dokumentų atsiėmimą:

 • prašome atvykti atsiimti dokumentų tik po to, kai rūmai pateiks informaciją apie konkretų dokumentų parengimo bei atsiėmimo laiką el. paštu;
 • durys į rūmų patalpas atidaromos paskambinus nurodytais atsakingų darbuotojų telefonais;
 • tos pačios įmonės dokumentų atsiėmimas ribojamas iki vieno karto per dieną;
 • dokumentų atidavimas, įmonių konsultavimas atliekamas be tiesioginio kontakto su rūmų darbuotojais.

Išsamesnė informacija: tel.: 8 46 390865,  mob. tel.: 8 612 43494.

 a

PREKIŲ KILMĖS SERTIFIKATAI IŠDUODAMI IR ELEKTRONINE FORMA

     Nuo 2020 m. liepos 1 d. Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai prekių kilmės sertifikatus išduoda ir elektronine forma. Kiekvienais metais vis daugiau šalių išduoda ir priima elektroninius prekių kilmės sertifikatus.

     Elektroninių sertifikatų išdavimas leis įmonėms pateikti ir gauti dokumentus nuotoliniu būdu. Naudojantis sistema, dokumentų išdavimas taps patogesnis: jie patvirtinami ir grąžinami nevykstant į rūmus. Įmonės gali greitai nukopijuoti, redaguoti ir iš naujo pateikti dokumentus ankstesnių sertifikatų pagrindu. Patogi vartotojams sistema informuoja eksportuojančią įmonę apie visus veiksmus formuojant ir išduodant jų užsakytus prekių kilmės sertifikatus.

     Klaipėdos ir Tauragės regionų įmonės, norinčios naudotis elektroninių sertifikatų išdavimo sistema, turi atlikti šiuos veiksmus:

 1. Būtina išsiaiškinti, ar Jūsų klientui tiks ir jis priims elektroniniu būdu išduotą sertifikatą. 
 2. Būtina informuoti atsakingą rūmų darbuotoją, jog planuojate gauti prekių kilmės sertifikatą el. būdu (el. p. sertifikatai@kcci.lt, tel. 8 46 390865, 8 46 390860).

Išsamesnė informacija - atlikus pirmuosius veiksmus.

Kontaktai papildomai informacijai:

Vaida Zelickienė
Tel.: (8 46) 39 08 65
El. paštas: sertifikatai@kcci.lt

Nelengvatinės prekių kilmės sertifikatas – tarptautinis prekių kilmę tvirtinantis dokumentas, kurio išdavimas pagrįstas prekių įsigijimo, kilmę įrodančių dokumentų ar gamybinių operacijų atlikimo analize bei medžiagų sąnaudų, darbo ir kitų išlaidų tikrumu.

Lietuvos Respublikoje nelengvatinės prekių kilmės sertifikatus kiekvienai prekių siuntai išduoda Prekybos, pramonės ir amatų rūmai, vadovaudamiesi 2016 m. lapkričio 3 d. Lietuvos Respublikos Muitinės įstatymo Nr. XII-2694 40 straipsniu.

a

Dažniausiai užduodami klausimai apie prekių kilmės sertifikatus: 

Kokius dokumentus būtina pateikti, norint gauti kilmės sertifikatą?

 • paraišką kilmės sertifikatui išduoti;
 • įmonės registracijos pažymėjimo patvirtintą kopiją (kreipiantis pirmą kartą);
 • įmonės vadovo įgaliojimą įmonės darbuotojams, atsakingiems už dokumentų pateikimą Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmams bei sertifikatų gavimą;
 • eksporto sąskaitos patvirtintą kopiją;
 • transporto dokumento patvirtintą kopiją;
 • prekių įsigijimo dokumentų patvirtintas kopijas;
 • sutarties ar užsakymo (jei sudaryta) patvirtintą kopiją;
 • eksporto deklaracijos patvirtintą kopiją;
 • dokumento, įrodančio, jog prekės yra Lietuvos muitinės priežiūroje, patvirtintą kopiją;
 • prekių kilmę patvirtinantį dokumentą:
  • prekių kilmės sertifikatą (originalą arba patvirtintą kopiją), kuris turi atitikti šias sąlygas:
   • turi būti patvirtintas įgaliotos institucijos antspaudu ir atsakingo asmens parašu,
   • nurodytas siuntėjo pavadinimas ir adresas,
   • nurodytas gavėjo pavadinimas ir adresas arba „to order“,
   • nurodyti produktą identifikuojantys duomenys: paketų skaičius, rūšis ir juos žymintys ženklai bei numeriai, produkto bruto ir neto svoriai, kiekis vienetais arba tūris
   • nurodyta konkreti prekių kilmės šalis;
  • jeigu prekės yra kilusios ir įsigytos iš kitų ES valstybių firmų, su gavimo dokumentais turi būti pateikta prekių kilmės tiekėjo deklaracija;
  • jeigu prekes eksportuoja pats gamintojas, turi būti pateiktas trumpas gamybos technologinis aprašymas/kalkuliacija bei pagrindinių medžiagų (žaliavų) įsigijimo dokumentų kopijos.

Kokios formos paraišką reikia užpildyti?

Paraiška turi būti pildoma ant įmonės blanko (arba patvirtinta antspaudu) ta kalba, kuria norima gauti kilmės sertifikatą – anglų k. arba rusų k. Paraiškos forma pateikiama čia: paraiškos forma.

Kokiu būdu galima pateikti dokumentus?

Dokumentus galima siųsti el. paštu sertifikatai(at)kcci.lt arba pateikti Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmams asmeniškai.

Kaip gauti prekių kilmės sertifikatą elektronine forma?

Nuo 2020 m. liepos 1 d. Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai prekių kilmės sertifikatus išduoda ir elektroniniu būdu. Susidomėjus elektroninių prekių kilmės sertifikatų galimybėmis, įmonei būtina atlikti šiuos veiksmus:

 1. Būtina išsiaiškinti, ar Jūsų klientui tiks ir jis priims elektroniniu būdu išduotą sertifikatą. 
 2. Būtina informuoti atsakingą rūmų darbuotoją, jog planuojate gauti prekių kilmės sertifikatą el. būdu (el. p. sertifikatai(at)kcci.lt, tel. 8 46 390865; 390860).

Išsamesnė informacija - atlikus pirmuosius veiksmus.

Ką daryti, jei išduotas kilmės sertifikatas pametamas ar kitaip prarandamas?

Jeigu prekių kilmės sertifikatas pametamas ar kitaip prarandamas, prekybos, pramonės ir amatų rūmai pagal paraišką ir pateiktus dokumentus gali išduoti dublikatą, kurio langelyje Nr. 5 įrašoma ,,Dublikatas” ir nurodomas pirmojo sertifikato numeris bei išdavimo data. Sertifikatas išduodamas nauja data.

Kokius dokumentus reikia pateikti, kai prašoma išduoti prekių kilmės sertifikatą jau eksportuotoms prekėms?

Išimtiniais atvejais, kai dėl pateisinamų priežasčių prekių kilmės sertifikatas nebuvo laiku įformintas, jis gali būti išduotas po prekių eksporto, o langelyje Nr. 5 įrašoma “Išduotas po eksportavimo“ („Issued retrospectively“). Eksportuotojo paraiškoje būtinai turi būti nurodyta vėlavimo priežastis ir, kartu su kitais dokumentais, turi būti pateikta prekių eksporto deklaracijos kopija.

Kokiu atveju prekių kilmės sertifikatas nėra išduodamas?

Jei nepateikti reikalingi ir tarpusavyje susiję dokumentai ar dokumentų turinys neatitinka pateiktos paraiškos, prekių kilmės sertifikatas neišduodamas.

Susisiekime
Captcha