Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

GS1 brūkšniniai kodai

Reklama

Įvykių kalendorius

Kontaktai papildomai informacijai:

Asociacija „GS1 Lithuania“
Tel.: +370 (5) 261 4532
El. paštas: gs1@gs1lt.org
El svetainė: www.gs1lt.org

Tarptautinė GS1 organizacija, įsteigta dar 1973 metais JAV ir Kanadoje, jau beveik 50 metų kuria ir skatina įvairiausių standartų tiekimo grandinei, verslui, sveikatos apsaugai ir kt. sektoriams diegimą bei įgyvendinimą pasauliniu mastu.

Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai (toliau Rūmai), įgyvendindami jiems 1995 m. LR Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų įstatymu priskirtą prekių numeravimo ir kodavimo brūkšniniais kodais funkciją, ją delegavo Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijai (toliau Asociacija), kuri daugiau kaip 15 m. Lietuvoje atstovavo tarptautinei GS1 organizacijai. Naujai įsteigtai asociacijai „GS1 Lithuania“ Rūmai delegavo funkcijas, susijusias su prekių numeravimu ir kodavimu pagal GS1 sistemos reikalavimus, numatytas LR Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų įstatymo 5 str. 1 d. 9 p., perleido LPPARA narystės teises tarptautinėje GS1 AISBL organizacijoje.

Vykdant tarptautinės GS1 AISBL organizacijos reikalavimus visi Prekybos pramonės ir amatų rūmai (toliau – „Rūmai“), Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija (LPPARA) ir Lietuvoje veikiančios prekybos bei gamybos įmonės 2011 m. birželio 29 d. įsteigė asociaciją “GS1 Lithuania”, kurios pagrindiniai tikslai yra vienyti GS1 sistemos naudotojus Lietuvoje, atstovauti tarptautinei GS1 organizacijai (GS1 AISBL) Lietuvoje ir vykdyti funkcijas, susijusias su prekių numeravimu ir kodavimus pagal tarptautinės GS1 sistemos reikalavimus. Visi asociacijos „GS1 Lithuania“ steigimo veiksmai buvo suderinti su tarptautine GS1 AISBL organizacija, kuri iš karto po teisinės asociacijos „GS1 Lithuania“ registracijos patvirtino narystės teisių perdavimą, suteikė teises asociacijai „GS1 Lithuania“ teikti paslaugas, paženklintas GS1 prekių ženklu, administruoti GS1 sistemą Lietuvoje bei išduoti prekių ir paslaugų kodus su Lietuvos Respublikai priskirtu prefiksu 477.

Norėdami prisijungti prie GS1 sistemos Lietuvoje, registruoti prekes GS1 sistemoje, užpildykite žemiau pateikiamus dokumentų blankus. Užpildytus, pasirašytus ir antspauduotus dokumentus pateikite nurodytais kontaktais. Taip pat sutarties sudarymo dokumentus galima užpildyti ir internete: https://www.gs1lt.org/paslaugos/visas-paslaugu-paketas/.

Dokumentai (atsisiųsti).

Dažniausiai užduodami klausimai apie brūkšninius kodus:

Kaip tapti GS1 Lithuania sistemos naudotoju?

Kiekviena įmonė/fizinis asmuo, norinti (-is) ženklinti savo produkciją brūkšniniais kodais pagal GS1 sistemą, turi:

Daugiau informacijos: https://www.gs1lt.org/gaukite-bruksnini-koda/.

Kas yra brūkšninis kodas?

Brūkšninių kodų (BK) technologija - tai nustatytų matmenų šviesių ir tamsių brūkšnių (segmentų), išdėstytų pagal tam tikras taisykles, raštas, skirtas duomenų pavaizdavimui forma, tinkama automatizuotam skaitymui. 

Nežiūrint į labai plačias brūkšninių kodų taikymo galimybes, šiuo metu labiausiai paplitęs yra jų panaudojimas, identifikuojant prekes jų gamybos, transportavimo ir prekybos procesuose. Šiandien kodų pasirinkimas yra gana didelis ir nuolat didėja.

Kokia prekių numeravimo brūkšniniais kodais nauda?

GS1 prekių numeravimo sistema dažniausiai skirta automatizuoti atsiskaitymą ir apskaitą mažmeninėje prekyboje. Sakoma, kad ši sistema mažmeninėje prekyboje padarė ne mažesnį  perversmą, negu savitarna:

 • pagerėjo pirkėjų aptarnavimas;
 • pagreitėjo atsiskaitymas;
 • sumažėjo klaidų;
 • lengvesnis prekybos proceso valdymas– bet kuriuo metu iš parduotuvės kompiuterinės sistemos galima gauti visą informaciją apie kiekvieną prekę;
 • palengvėjo prekių paklausos tyrimas ir darbininkų darbo efektyvumo nustatymas.

Kokiomis rekomendacijomis vadovautis spausdinant brūkšninį kodą?

Užsakant pakuotę ar etiketes prekėms, kurioms yra suteikti GS1 prekių numeriai, būtina nustatyti simbolio dydį, spalvas ir vietą. Tai turėtų daryti pakuotę ar etiketę projektuojantis kvalifikuotas specialistas – dizaineris, tačiau nesudėtingus projektus gali daryti ir patys gamintojai. Šiuo atveju rekomenduojama vadovautis šiomis nuorodomis:

 • Simbolio dydis turėtų būti kuo didesnis (atitinkamai pakuotės ar etiketės dydžiui), kad būtų lengviau spausdinti (leistini nuokrypiai didėja proporcingai masteliui), taigi sumažės spaudos broko tikimybė. Be to, reikia įvertinti poligrafinio proceso, medžiagos, ant kurios bus spausdinamas simbolis, technines charakteristikas ir savybes.
 • Brūkšnių ir tarpų spalva parenkama taip, kad simbolį apšvietus raudonu skaitymo spinduliu, vaizdas būtų pakankamai kontrastingas. Tai patikrinti galima žiūrint į simbolio maketą per raudonos spalvos filtrą.
 • Ruošiant pakuotę ar etiketę spaudai būtina turėti kokybišką simbolio foto originalą. Simbolį pagal užregistruotą prekės numerį galima suprojektuoti naudojant specialią kompiuterinę programą (ji turi būti atestuota), o jo spausdinimui turi būti naudojamas labai tikslus (ne mažiau 2400dpi) spausdintuvas, kuris užtikrintų reikiamą foto originalo matmenų tikslumą (leistini brūkšnių ir tarpų pločių nuokrypiai ± 0,005 mm). Naudojant tokį foto originalą, galima būti užtikrintam, kad kitų technologinių procesų nuokrypių suma neviršys ribinių ir atspausdintas simbolis bus lengvai nuskaitomas.

Nesusipratimų dėl atspausdintų simbolių kokybės nebus, jei užsakovai ir spausdintojai vadovausis Lietuvos standartu LST EN 797-AC: 1998 “BRŪKŠNINIAI KODAI. TECHNINIAI SIMBOLIŲ REIKALAVIMAI. “GS1/UPC”. Šis standartas paruoštas pagal Europos standartą, todėl jo nuorodomis galima vadovautis ir bendraujant su užsienio įmonėmis.

Informaciją dėl spausdinimo kokybės rasite čia: https://www.gs1lt.org/standartai/nuskaityti/bruksniniu-kodu-kokybe/.

Kokios rekomendacijos taikomos greitam brūkšninio kodo simbolio nuskaitymui?

Kasininkas turi lengvai nuskaityti prekių GS1 numerius, kad pirkėjas kuo mažiau laiko sugaištų prie kasos. Be minėtų reikalavimų, reikėtų atkreipti dėmesį į šias rekomendacijas:

 • Simbolis ant prekės turi būti kuo lygesnėje vietoje, reikėtų vengti mažų diametrų ir gilesnių negu 12 mm įdubimų pakuotėje. Jei etiketė su simboliu turi būti užklijuota ant mažo diametro cilindro formos pakuotės, tai šiuo atveju simbolis turėtų būti išdėstomas išilgai jo dedamosios.
 • Jei etiketė su simboliu yra uždengiama plėvele, tai ji turi būti pakankamai skaidri ir prigludusi prie etiketės, kad skaitančio prietaiso šviesos spinduliai nebūtų išsklaidomi.
 • Nuskaitantis spindulys neatsispindės nuo simbolio tarpų, jei jis bus atspausdintas ant skaidrios plėvelės. Todėl, prieš spausdinant, plėvelės dalis po simboliu turi būti padengta šviesiais dažais.
 • Ant prekės gali būti užneštas tik vienas simbolis. Priešingu atveju gali būti nuskaityti keli numeriai, klaidingai fiksuojantys dar vieną pirkinį.
 • Naudojant prekių žymėjimui atspausdintus specialiu termo spausdintuvu lipdukus (tokius spausdina ir elektroninių svarstyklių spausdintuvai), reikia atsiminti, kad atspaudas ant temperatūrai jautraus popieriaus išlieka kontrastingas ribotą laiko tarpą, be to jis labai jautrus įvairiems pašaliniams poveikiams.

Daugiau informacijos: https://www.gs1lt.org/standartai/nuskaityti/informacija-naudotojui/.

Susisiekime
Captcha