Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Naujienos ir renginiai

Reklama

Įvykių kalendorius

Konsultacijos dėl pagalbos verslui su VMI, Užimtumo tarnyba ir "Sodra"

    Sausio 13 d. surengtos nuotolinės konsultacijos rūmų nariams su Valstybine mokesčių inspekcija (VMI), Užimtumo tarnyba ir „Sodra“. Konsultacijų metu institucijų atstovai pateikė aktualią informaciją apie jų šiuo metu teikiamas pagalbos verslui, nukentėjusiam nuo Covid-19 pandemijos, priemones.

    Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (AVMI) Mokestinių prievolių departamento direktorė Laimutė Mačernienė pristatė naują leidžiamų atskaitymų tvarką: įmonių patirtos išlaidos, tiesiogiai susijusios su darbuotojų testavimu, įskaitant ir COVID–19 testavimo, skiepijimo  išlaidas, yra priskiriamos sąnaudoms, užtikrinančiomis savo darbuotojų saugumą valstybės lygio ekstremaliosios situacijos laikotarpiu, būtinomis vieneto pajamoms uždirbti ar ekonominei naudai gauti. Tokiu atveju GPMĮ nuostatos netaikomos. Taip pat pristatytas naujas nuo Covid-19 nukentėjusių įmonių sąrašas, kuriame šiuo metu yra apie 67 tūkst. įmonių. Platesnę informaciją apie tai, kokius kriterijus įmonės turi atitikti, kad būtų įtrauktos į sąrašą, rasite čia. Prašymo forma turėtų būti įkelta artimiausiu metu.

      Klaipėdos Užimtumo tarnybos vyriausioji specialistė Daiva Kniežienė pristatė subsidijų prastovų metu pokyčius, nuo 2021 m. sausio 1 d. Subsidijos darbo užmokesčiui dydis yra 100 proc. nuo priskaičiuoto darbo užmokesčio, maksimali subsidija - 963 Eur (iki 1,5 MMA). Subsidijas turi teisę gauti tie darbdaviai, kurių teisinė forma nėra biudžetinė įstaiga, kuriems nėra iškelta bankroto byla. Šioms subsidijoms valstybės biudžete 2021 m. yra numatyta skirti 180 mln. Eur.

   Klaipėdos „Sodros“ Klientų aptarnavimo skyriaus patarėja Odeta Gaudutytė pristatė „Sodros“ teikiamą pagalbą įmonėms ir savarankiškai dirbantiems gyventojams, kurie patyrė karantino apribojimus ir atitinka šiuos kriterijus: veikla apribota Vyriausybės sprendimu, įmonė įtraukta į VMI Covid-19 neigiamą poveikį patyrusių įmonių sąrašą, įmonei nėra pradėta nemokumo procedūra. Šioms įmonėms yra netaikomos sankcijos negalint sumokėti einamųjų socialinio draudimo įmokų, taip pat leidžiama atidėti įmokas supaprastinta tvarka: nereikia pagrįsti mokumo, neskaičiuojamos palūkanos, atidėjimo ir sumokėjimo terminas - iki 5 m. Tačiau norint sulaukti šios pagalbos, būtina pateikti prašymus.

           Daugiau informacijos ir pristatymus rasite čia.

           Renginyje dalyvavo 60 rūmų narių atstovų.

Susisiekime
Captcha