Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Naujienos ir renginiai

Reklama

Įvykių kalendorius

Steigiamas Klaipėdos regiono verslo moterų tinklas

     Rugpjūčio 26 d. Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmuose buvo įsteigtas verslo moterų tinklas, vienijantis rūmų nares - verslininkes. Ilgą laiką nebuvus verslo moterų tinklo Klaipėdos ir Tauragės apskrityse ir esant poreikiui, steigiamojo susirinkimo metu buvo įsteigtas Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmų verslo moterų tinklas.

     Pažymėtina, kad Klaipėdos PPAR neseniai atšventė savo veiklos 100 metų jubiliejų ir turi gilias tradicijas, tad verslo bendruomenės būrimasis į šią organizaciją yra ne tik verslo interesų tenkinimas, bet ir garbės, prestižo ir reputacijos reikalas.

     Fausta Šeputytė, Lietuvos verslo moterų tinklo vadovė, pradėjusi steigiamąjį susirinkimą, įžanginės kalbos metu, pristatė Lietuvos verslo moterų tinklą ir jo veiklą Lietuvoje ir jos regionuose. Tai - moterų verslo bendruomenė, vienijanti rūmų narių verslo savininkes ar aukščiausio lygio vadoves bendriems tikslams ir interesams pasiekti.

     Vienbalsiai Klaipėdos ir Tauragės regionų Verslo moterų tinklo vadove išrinkta advokatė Kristina Vezbergaitė bei suformuota taryba, kurioje - regiono verslininkės: Alina Velykienė, UAB „Sinergijos projektai“ vadovė; Gražina Garuolienė, UAB „Verslavita“ vadovė; Vida Ričkienė VšĮ „Ori senatvė“ vadovė bei Inesa Budginė, UAB „Stenda“ vadovė.

    Verslo moterų tinklas yra iniciatyva, kuria siekiama padėti moterims verslininkėms sėkmingai pradėti verslą, skatinti moterų verslo plėtros iniciatyvas bei aktyviau įsitraukti į sprendimų priėmimo procesus. Jo įkūrimą paskatino sėkmingo moterų tinklo, susibūrusio prie Europos prekybos ir pramonės rūmų asociacijos (Eurochambres), veikla. Tinklo iniciatorė – Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija.

     Verslo moterų tinklo tikslai:

  • skatinti moterų verslumą;
  • siekti lygių galimybių principo užtikrinimo versle;
  • tinklui priklausančių narių tarpusavio pagalba;
  • siekti glaudaus bendradarbiavimo su panašaus pobūdžio tarptautiniais bei kitų šalių tinklais.

     Pranešimą parengė: Klaipėdos ir Tauragės regionų Verslo moterų tinklo vadovė advokatė Kristina Vezbergaitė, el. paštas: kristina(at)panlaw.eu bei tarybos narė, UAB „Sinergijos projektai“ direktorė Alina Velykienė, el. paštas: info(at)sinergijosprojektai.lt.

Susisiekime
Captcha