Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Naujienos ir renginiai

Reklama

Įvykių kalendorius

Force Majeure pažymos: dažniausiai užduodami klausimai

Force Majeure pažymos: dažniausiai užduodami klausimai

1. Ar Vyriausybės nutarimai dėl karantino paskelbimo ir tam tikrų verslo sričių veiklos draudimo yra Force Majeure aplinkybė?

Taip, kovo 12 d. Vyriausybės pasitarimo sprendimas drausti ir riboti tam tikrų verslo sričių veiklą ir kovo 14 d. Vyriausybės nutarimas Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, draudžianti arba ribojanti verslo veiklą, vertintina kaip FM aplinkybė.

 2. Į ką turi atkreipti dėmesį įmonė, svarstanti kreiptis dėl FM pažymos išdavimo?

Pirma, peržiūrėti savo sutartis, pasitikrinti, ar jose numatytos FM aplinkybės, ar sutartims taikoma Lietuvos Respublikos teisė ir sutartyse nustatytais terminais arba nedelsiant raštu informuoti kitą sutarties šalį apie negalėjimą vykdyti savo įsipareigojimus, jų numatomą trukmę ir mastą.

3. Ar Force Majeure pažyma išduodama, kai įmonė savo veiklą vykdė be raštu sudarytos sutarties, pagal atskirus užsakymus, žodinius susitarimus?

Ne, FM pažymai būtina raštu sudaryta sutartis.

4. Ar FM pažyma išduodama kiekvienai reikalavimus atitinkančiai sutarčiai atskirai?

Taip, kiekviena sutartis nagrinėjama atskirai.

5. Per kiek laiko išduodama FM pažyma?

Visiems FM atvejams nagrinėti ir pažymai išduoti nustatytas 20 darbo dienų terminas. Jei yra pateikti visi reikalingi ir tinkamai parengti dokumentai, pažyma gali būti išduota greičiau.

6. Ar FM pažyma atleidžia nuo visų įsipareigojimų vykdymo?

Ne, tai papildomas įrodymas tariantis su kita sutarties šalimi dėl įsipareigojimų FM aplinkybių jų egzistavimo laikotarpiu nevykdymo, delspinigių, palūkanų, baudų nemokėjimo, atidėjimo ir pan.

7. Ką daryti įmonei, jei sutartyje FM aplinkybės nenumatytos?

Kaip galima anksčiau informuoti kitą sutarties šalį apie iškilusius sunkumus ir tartis dėl sutarties šalims priimtinos išeities.

8. Kokiu būdu pateikiami dokumentai?

Dokumentai nagrinėjimui pateikiami nuotoliniu būdu, el. p. klaipeda(at)kcci.lt.

 

Išsamesnė informacija čia:

1. LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020 M. KOVO 14 D. NUTARIMAS NR. 207: „DĖL KARANTINO LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE PASKELBIMO“

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/73c0b060663111eabee4a336e7e6fdab

 

2. LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020 M. KOVO 12 D. NR. 12 PASITARIMO PROTOKOLAS

http://lrv.lt/uploads/main/meetings/docs/1536832_b7b9517b53889a41064287957c2f0dba.pdf

  

3. Vyriausybės nutarimu Nr. 766 "DĖL NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBES LIUDIJANČIŲ PAŽYMŲ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO".

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/313c181039f911e598499e1e1ba6e454?jfwid=a82o5capk

 

4. Papildoma informacija

http://www.kcci.lt/lt/force-majeure-pazymos/

  

Dėl papildomos informacijos kreiptis darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. el. p. klaipeda(at)kcci.lt, tel. 8 46 390861, 390860.

Susisiekime
Captcha