Naujienos ir renginiai

Reklama

Įvykių kalendorius

ES paramos verslui galimybės

13 Val.

   Rugsėjo 11 d., trečiadienį nuo 13 val. rūmai kartu su UAB "Sintesi consulting" (Vilnius) rengė seminarą, kurio tema - "ES paramos verslui galimybės". Seminaras buvo skirtas verslo atstovams, mažoms ir vidutinėms įmonėms. šio seminaro lektorė - Greta Grigalevičiūtė.

Seminaro temos:

  • parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą – parama, skirta skatinti inovacijas ūkio subjektų technologijose, maisto tiekimo grandinės organizavimą, įskaitant žemės ūkio produktų perdirbimą ir tiekimą rinkai;
  • Eco-inovacijos LT+ - investicijos į technologines ekoinovacijas labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms;
  • atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+ - investicijos į atsinaujinančios energijos išteklių gamybą ir vartojimą pramonės įmonėse, energijos vartojimo intensyvumo mažinimas;
  • Expo sertifikatas LT - parama planuojamai eksportuoti produkcijai sertifikuoti;
  • eksperimentas – investicijos į MTEP ir inovacijų infrastruktūros kūrimą bei plėtrą;
  • Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai – parama, skirta socialinei įtraukčiau skatinti, skurdui mažinti ir ekonominei plėtrai kaimo vietovėse.

 Renginyje dalyvavo 13  įmonių atstovai.

* Informuojame, kad renginių dalyviai gali būti fotografuojami ir/arba filmuojami. Ateidami į renginį sutinkate būti fotografuojami ir/arba filmuojami ir neprieštaraujate, kad ši informacija/medžiaga būtų naudojama Klaipėdos, prekybos, pramonės ir amatų rūmų nuožiūra.

 

Susisiekime
Captcha