Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Naujienos ir renginiai

Reklama

Įvykių kalendorius

ES paramos verslui galimybės

13

   Rugsėjo 11 d., trečiadienį nuo 13 val. rūmai kartu su UAB "Sintesi consulting" (Vilnius) rengė seminarą, kurio tema - "ES paramos verslui galimybės". Seminaras buvo skirtas verslo atstovams, mažoms ir vidutinėms įmonėms. šio seminaro lektorė - Greta Grigalevičiūtė.

Seminaro temos:

  • parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą – parama, skirta skatinti inovacijas ūkio subjektų technologijose, maisto tiekimo grandinės organizavimą, įskaitant žemės ūkio produktų perdirbimą ir tiekimą rinkai;
  • Eco-inovacijos LT+ - investicijos į technologines ekoinovacijas labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms;
  • atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+ - investicijos į atsinaujinančios energijos išteklių gamybą ir vartojimą pramonės įmonėse, energijos vartojimo intensyvumo mažinimas;
  • Expo sertifikatas LT - parama planuojamai eksportuoti produkcijai sertifikuoti;
  • eksperimentas – investicijos į MTEP ir inovacijų infrastruktūros kūrimą bei plėtrą;
  • Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai – parama, skirta socialinei įtraukčiau skatinti, skurdui mažinti ir ekonominei plėtrai kaimo vietovėse.

 Renginyje dalyvavo 13  įmonių atstovai.

* Informuojame, kad renginių dalyviai gali būti fotografuojami ir/arba filmuojami. Ateidami į renginį sutinkate būti fotografuojami ir/arba filmuojami ir neprieštaraujate, kad ši informacija/medžiaga būtų naudojama Klaipėdos, prekybos, pramonės ir amatų rūmų nuožiūra.

 

Susisiekime
Captcha