Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Naujienos ir renginiai

Reklama

Įvykių kalendorius

Nuotolinis teisės seminaras "Ką darbo santykiuose pakeitė Covid-19 pandemija?"

   Lapkričio 20 d. surengtas teisės seminaras "Ką darbo santykiuose pakeitė Covid-19 pandemija?" su advokatų kontoros "Averus" advokate, partnere Jurgita Venckute.

     Pagrindinis dėmesys buvo skirtas nuotoliniam darbui, kitoms darbo organizavimo formoms bei prastovoms įmonėse. Pasak advokatės, teisinis darbo organizavimo pandemijos metu reguliavimas eina iš paskos šių dienų realybei. Darbo kodekse nuotolinis darbas nebuvo rengtas siekiant išsaugoti darbuotojų sveikatą ir vengiant didesnio susirgimų masto. Todėl nuotolinis darbo forma bei jo sąlygos turėtų būti nustatytos įmonės vidaus tvarkoje, nurodant darbuotojo atskaitomybę, el. priemonių naudojimą, darbo drausmės ir kokybės klausimus, o taikoma tik darbuotojui sutikus. Darbdaviui palikta teisė savo nuožiūra spręsti dėl nuotolinio darbo taikymo.

   Pažymėta, kad darbuotojų sveikatos klausimus reguliuoja Žmonių užkrečiamųjų ligų ir profilaktikos įstatymas, tačiau kai kurios jo nuostatos dėl sveikatos patikrų netaikomos biurų veiklai. Siekdami išvengti susirgimų protrūkio savo įmonėse, darbdaviai turėtų vadovautis kitomis įstatymo nuostatomis dėl privalomų sveikatos patikrinimų. Taip pat darbdaviai remiantis šio įstatymo 21 str. turi teisę reikalauti grįžtančių dirbti darbuotojų neigiamo Covid 19 testo, tačiau tai turi būti nurodyta ir darbo tvarkoje.

   Renginio metu taip pat buvo pateikti konkretūs pasiūlymai, kaip atsižvelgiant į situaciją įmonėje, kurios veikla uždrausta, apribota ar sumažėjo darbo, užsakymų apimtys, kaip pakeisti darbuotojų būtinąsias darbo sutarties sąlygas, nustatant kitokį  darbo režimą ir kt.

    Renginyje dalyvavo 36 rūmų narių atstovai.

Susisiekime
Captcha