Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Naujienos ir renginiai

Reklama

Įvykių kalendorius

Rūmų narių susitikimas "Narys - nariui"

9 val.

Gegužės 3 d. įvyko penktadienio rūmų narių susitikimas tema „Kliūtys, su kuriomis susiduria verslas".

     Rūmų narys, "Citadele" banko Klaipėdos skyriaus vadovas Alvydas Noreika pristatė tyrimo, atlikto siekiant nustatyti didžiausias verslo problemas regionuose, rezultatus. Pirmoje vietoje tarp visų Lietuvos regionų, kuriuose mažiausia kliūčių verslui- Neringos savivaldybė, trečioje- Palangos savivaldybė.

     2018 m. Klaipėdos regione verslo aplinką gerai ir labai gerai vertino 19 proc., vidutiniškai  - 62 proc., blogai ir labai blogai -19 proc. apklaustųjų. Pozityvios verslo aplinkos regionuose tendencijos: didėjantis SVV vaidmuo, gerėjantis verslo aplinkos regionuose vertinimas bei pasiruošimas naujiems iššūkiams. Negatyvios tendencijos: nemažėjanti regioninė atskirtis, išliekanti takoskyra tarp verslo ir valdžios pozicijų bei kvalifikuotos darbo jėgos trūkumas. Susitikime dalyvavo 10 rūmų narių atstovų.  

Susisiekime
Captcha