Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Naujienos ir renginiai

Reklama

Įvykių kalendorius

„Asmens duomenų apsauga smulkiajam ir vidutiniam verslui“

14

     Vasario 12 dieną įvyko Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmų kartu su Valstybine duomenų apsaugos inspekcija surengtas seminaras „Asmens duomenų apsauga smulkiajam ir vidutiniam verslui“.

     Asmens duomenys – informacija, leidžianti identifikuoti asmenį be didelių resursų, išteklių ir pastangų. Asmens tapatybė gali būti nustatyta pagal tiesiogiai asmenį identifikuojančius duomenis (pvz. vardą ir pavardę, asmens kodą ir pan.) arba netiesiogiai, kai turimų duomenų pakanka konkrečiam asmeniui nustatyti (vaizdo duomenys, automobilio valstybinis numeris ir pan.) Bendras duomenų apsaugos reglamentas yra taikomas asmenims, kurie renka, saugo ar kitokiu būdu tvarko savo darbuotojų, klientų ar kitų duomenų subjektų asmens duomenis.

     Pasak lektoriaus M. Laurinaičio (Mykolo Romerio universitetas), svarbu iš esmės mažinti renkamų duomenų kiekį, nekaupti perteklinių duomenų ir jų nelaikyti ilgai. Konkretūs asmens duomenų saugojimo terminai gali būti nurodyti teisės aktuose arba juos nustato pats duomenų valdytojas (įmonė). Pasibaigus nustatytiems terminams duomenys sunaikinami. Svarbu įdiegti procedūras, užtikrinančias, kad duomenys pasibaigus terminui nebebus tvarkomi.

    Tvarkant asmens duomenis, kiekvieno tikslo atveju turi būti nustatyti konkretūs asmens duomenų tvarkymo terminai, o prieigos teisės turi būti priskiriamos priklausomai nuo darbuotojo atliekamų funkcijų. Įmonės vidinėje tvarkoje, pareigybinėse instrukcijose reikia nurodyti kokia yra darbuotojo turima prieiga prie renkamų klientų duomenų ir kokiais tikslais duomenimis naudosis darbuotojas.

    Anot Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos atstovo Egidijaus Verenio, per 2019 m. inspekcijoje buvo gauta 900 skundų, iš kurių tik 6 juridiniams asmenims skirtos piniginės baudos. Atstovas akcentavo, jog inspekcija nesiekia nubausti, jų tikslas - bendradarbiauti su įmonėmis, padėti joms teisingai tvarkyti asmens duomenis.

     Renginyje dalyvavo 33 rūmų narių atstovai.

Susisiekime
Captcha