Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Naujienos ir renginiai

Reklama

Įvykių kalendorius

Rūmų projekto nauda - pirmosioms pajūrio įmonėms

   Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai nuo 2023 metų  kartu su partneriais iš Italijos, Danijos, Portugalijos ir Slovėnijos, dalyvauja ES finansuojamame projekte „Coastour“, kurio tikslas – pajūrio regionuose veikiančių turizmo srities įmonių tvarumo didinimas, pasitelkiant tam įvairius būdus. Tarp jų – ekologinių procesų diegimas ir pasirengimas įmonių sertifikavimui ekologiniams ženklams diegti, ekspertų konsultacijos ekologijos, tvarumo, skaitmenizavimo ir kitose srityse, skaitmeninei įrangai įsigyti. 

   Pirmajame etape konkrečia nauda – įmonei skiriama iki 9 tūkst. eurų subsidija – pasinaudojo keturios Klaipėdos, Klaipėdos rajone ir Palangoje veikiančios turizmo įmonės.

   Pasak projekto vadovės V. Voroneckaitės, nors įmonėms keliami tam tikri ES paramai gauti būtini reikalavimai, mažos ir vidutinės įmonės teikiamą paramą gali panaudoti tvarumo sertifikavimo ženklų (tokių kaip ES ekologinis ženklas, EMAS, ISO 14001; EcoVadis; LEED, Green Key Global; Green Globe ir kt.) diegimui, t.y. pasirengimui, konsultacijoms apmokėti, išorinių ekspertų rengiamiems mokymams, kurie būtų skirti ekologiškam ir skaitmeniniam perėjimui, pavyzdžiui, energijos vartojimo efektyvumui, išteklių naudojimui, žiedinės ekonomikos sprendimams, atliekų, vandens tvarkymui, ekologiškiems pirkimams, mobilumui, transportui ir kt. Turizmo srityje veikiančioms MVĮ skirta subsidija gali būti naudojama kelionės išlaidų į turizmo verslui svarbius tarpininkavimo, įmonių pristatymo ir investuotojų renginius ar parodas, kurie skirti tvaraus ir skaitmeninio turizmo sprendimams bei technologijų tiekėjams. Dar viena konkreti šio projekto nauda – mažoms ir vidutinėms įmonėms gali būti apmokėtos išorės ekspertų konsultacijos kuriant ar įvertinant tvarumo strategiją, pagalba ruošiantis teikti tvarumo ataskaitas. 

   Dalis subsidijos – iki 20 proc. gali būti skiriama ir tvarumo proceso įrangai įsigyti, pvz., tai gali būti vandens suvartojimo skaitikliai, išmaniosios atliekų svarstyklės, kompiuteris svečių įregistravimui viešbutyje ir kitos išmaniosios komunikacijos priemonės, skatinančios tiek darbuotojus, tiek turizmo paslaugų gavėjus elgtis tvariau.

  Pirmajame kvietime dalyvavusios ir subsidiją gavusios Lietuvos turizmo įmonės pasinaudos išorės ekspertų, mokymų darbuotojams, pasirengimo sertifikavimui paslaugomis. 3 iš 4 įmonių pasinaudos galimybe ir įsigyti įrangą (kompiuteris svečių įregistravimui viešbutyje).

   Balandžio 11 d. 14 val. Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmuose vyks antrojo kvietimo turizmo įmonėms dalyvauti šiame projekte gaunant subsidijas pristatymas. Norinčių dalyvauti registracija vyksta iki balandžio 10 d. el. paštu viktorija.voroneckaite@kcci.lt.

Susisiekime
Captcha